Espai del professorat

Per poder formar part del programa com a investigador s'han de complir les següents condicions

1. Tenir el títol de Doctor

2. Tenir experiència investigadora acreditada

2.1. Professors:

a) Permanents :

Complir almenys una de les condicions següents:

  • Tenir un tram de recerca viu o sis trams .
  • Tenir reconegudes 810 hores de recerca en el Pla de Dedicació Acadèmica de la Universitat de Barcelona. (AA;AB;AC; BA;BB;BC; CA;CB;DA;DB).

 

b) Professors associats mèdics

Tenir 5 articles publicats o acceptats en els 5 darrers anys, 3 dels quals com a mínim han d'estar publicats en revistes indexades a JCR i situades en els 2 primers quartils de la seva àrea temàtica. Els altres 2 articles hauran d'estar situats com a mínim en el tercer quartil.


2.2 Investigadors externs

Tenir 5 articles publicats o acceptats en els 5 darrers anys, 3 dels quals com a mínim han d'estar publicats en revistes indexades a JCR i situades en els 2 primers quartils de la seva àrea temàtica. Els altres 2 articles hauran d'estar situats com a mínim en el tercer quartil

En aquest cas, si no hi ha un codirector acreditat, serà necessari designar un tutor a l'alumne


3. Emplenar el següent formulari

FORMULARI PER A L'ACREDITACIÓ D'INVESTIGADORS EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT MEDICINA