Arxiu documentació estudis BPL

Un dels requisits específics dels laboratoris que treballen sota els principis de les bones pràctiques de laboratori (BPL) és que tota la documentació necessària per a la reconstrucció dels estudis s’ha de conservar en un arxiu que compleixi uns requisits molt estrictes pel que fa a l’accés, la preservació de la integritat de la documentació, el control de les condicions ambientals (temperatura i humitat), i el control d’entrades i sortides.

La Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca disposa d’un arxiu que compleix tots aquests requisits i ofereix aquest servei als laboratoris de la Universitat de Barcelona que treballen sota les BPL.

 
Comparteix-ho: