Implantació de sistemes de gestió de la qualitat

 • Què cal fer?

  El procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat a les activitats de recerca i de suport a la recerca implica dur a terme un conjunt d’activitats per a les quals és fonamental el suport del personal de la Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca de l’Agència de Polítiques i de Qualitat. D’una manera general, aquestes activitats comprenen:

  1. Triar la norma o document de referencia sobre el que es basarà el sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001, ISO 17025 o principis de les BPL)
  2. Assegurar-se que el personal coneix els requisits del sistema triat
  3. Definir l’estructura organitzativa del grup/laboratori
  4. Definir l’abast de les activitats incloses al sistema de gestió de la qualitat triat
  5. Redactar la documentació del sistema de gestió de la qualitat que s’apliqui a l’opció triada (procediments generals, procediments científics i tècnics, formularis pel registre, etc.)
  6. Fer les activitats segons l’establert a la documentació generada i documentar-les als registres corresponents
  7. Planificar la realització de les auditories/inspeccions
  8. Posar en marxa les accions correctives derivades de les auditories/inspeccions i de les no conformitats internes detectades
  9. Sol·licitar el reconeixement formal del sistema de gestió de la qualitat implantat (certificació o acreditació segons els casos)
 • En què us pot ajudar la Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca?

  Compartim l’experiència adquirida en més de 25 anys.

  Es fa una primera reunió i es visiten les instal·lacions del laboratori.

  Us demanem l’assignació d’una persona del grup al projecte, serà el nostre interlocutor durant la implementació. Vosaltres sou els que millor coneixeu el que feu i nosaltres us ajudem amb el disseny del sistema de qualitat. Us aportem models de documentació que s’han d’adaptar al vostre laboratori.  Vosaltres haureu de preparar tota la documentació però nosaltres us la podem revisar per comprovar que s’ajusta al que requereix el sistema de qualitat triat.

  Us oferim formació en el sistema de qualitat que s’hagi d’implementar.

  Us fem les auditories internes/inspeccions que calguin per verificar l’estat d’implantació del sistema de gestió de la qualitat i donar compliment a la norma corresponent.

 • Quin cost té?

  La part de diagnòstic inclou una primera reunió i visita d’instal·lacions del laboratori sense cost.

  Consulteu les tarifes aprovades pel Consell de Govern.

Comparteix-ho: