Laboratori de calibratge de pipetes

La Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca disposa d’un laboratori especialment dissenyat i condicionat per portar a terme el calibratge i la verificació de les pipetes de pistó, un equip àmpliament utilitzat als laboratoris de recerca dels àmbits de la biologia, la bioquímica i biotecnologia, la química o la farmàcia.

El laboratori està ubicat a les instal·lacions de la Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca i disposa dels equips, materials i condicions ambientals necessàries per al calibratge de pipetes de volum nominal a partir de 20 µl, basat en la norma ISO 8655. En cas necessari, la UQR ofereix suport tècnic als usuaris del laboratori.

El laboratori inclou una balança analítica amb una resolució de 0,01 mg i una trampa d’evaporació, a més d’un baròmetre, un higròmetre, un termòmetre i un cronòmetre, tots ells degudament calibrats. La balança porta un programari que permet fer una captura automàtica de dades, evitant els errors de transcripció.

L’ús d’aquesta instal·lació es fa en règim d’autoservei, es a dir, cada usuari reserva el laboratori per un període de temps i porta a terme el calibratge de les seves pipetes.

L’ús del laboratori de calibratge de pipetes està obert als investigadors de la UB i el grup UB i permet reduir considerablement la despesa en el calibratge, esdevenint així una alternativa molt interessant al calibratge per part de laboratoris externs, amb la mateixa garantia de traçabilitat al Sistema Internacional d’Unitats.

Preguntes freqüents (FAQs)

En aquest apartat podeu consultar aquelles preguntes i dubtes més freqüents sobre aquesta temàtica

Pot fer ús d’aquest servei els grups de recerca i laboratoris de la UB i Grup UB.

Si, per conèixer bé el funcionament del laboratori i per a fer un petit “training”. Això es fa només el primer dia; la resta funciona en règim d’Autoservei, amb el nostre assessorament puntual si el necessiteu.

No tots, hi ha uns dies a la setmana que està a disposició dels usuaris, però s’han de coordinar amb els tècnics de la UQR.

Mitjançant un correu electrònic dirigit a patronssqr@ub.edu ; també a través d’una trucada telefònica al 934037258, o de forma presencial a les nostres instal·lacions  (Adolf Florensa 8, 08028 Barcelona).

S’ha d’emplenar la Comanda de treball que es troba disponible a la web.

  • Les dades identificatives del sol·licitant per a poder conèixer el seu vincle amb la UB.
  • El telèfon i adreça de correu electrònic  per poder comunicar-nos eficientment.
  • En el cas d’usuaris UB, l’opció de facturació. Si és facturació UB és imprescindible el Codi Gestor (aquesta dada us la donarà la vostra Administració)
  • En el cas d’Altres usuaris, NIF i a nom de qui s’ha de facturar.
  • El/la sol·licitant pot autoritzar a una o varies persones a fer ús d’aquest equipament en règim d’autoservei. La comanda té validesa anual.

Podeu fer una verificació o un calibratge de cadascuna.

La verificació és un procés més ràpid amb el que podeu saber com estan les vostres pipetes, prenent com a referència els criteris que considereu oportuns per l’ús que feu

El calibratge és un procés més complet i més llarg amb el que coneixereu l’error i la incertesa de les vostres pipetes. A l'LCP podeu calibrar-les seguint la norma ISO 8655.