Convocatòries obertes

 

Aquest és el calendari de les convocatòries obertes en els processos del Marc VSMA i de certificació del SAIQU:

 

28 març 2023

Presentació dels Informes de Seguiment d'aquells centres amb titulacions objecte de valoració del seu seguiment en el 2022/2023 i presentació dels Plans de Millora de tots els centres propis i adscrits

 

28 febrer 2023

Presentació i enviament a AQU Catalunya dels Informes de Seguiment de Centre 2023 que continguin alguna titulació que va obtenir una qualificació d'ACREDITACIÓ AMB CONDICIONS del global del títol o una VERIFICACIÓ amb OBLIGATORIETATS.  (Data límit d'entrega a l'APQUB el dia 1 de febrer del 2023)

 

15 Setembre 2022

 

Termini de presentació de les propostes de modificació al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat