Convocatòries obertes

 

Aquest és el calendari de les convocatòries obertes en els processos del Marc VSMA: 

 

30 gener 2021

Presentació dels Informes de Seguiment d'aquells centres amb titulacions objecte de valoració del seu seguiment en el 2020/2021 i presentació dels Plans de Millora de tots els centres propis i adscrits

 

28 febrer 2021

Presentació i enviament a AQU Catalunya dels Informes de Seguiment de Centre 2021 que continguin alguna titulació que va obtenir una qualificació d'ACREDITACIÓ AMB CONDICIONS del global del títol o una VERIFICACIÓ amb OBLIGATORIETATS

30 Novembre 2020

 

Termini de presentació de les propostes de modificació al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat

 

  • ACREDITACIÓ 2021

 

Ja disponible la programació per a les acreditacions de titulacions del 2021

 

  • ACREDITACIÓ 2020

 

L'any 2020, la UB ha rebut la visita externa d'avaluació a 13 centres, per tal d'acreditar 37 títols en total (2 Graus i 35 Màsters)