Convocatòries obertes

 

Aquest és el calendari de les convocatòries obertes en els processos del Marc VSMA: 

 

 

28 març 2022

Presentació dels Informes de Seguiment d'aquells centres amb titulacions objecte de valoració del seu seguiment en el 2021/2022 i presentació dels Plans de Millora de tots els centres propis i adscrits

 

28 febrer 2022

Presentació i enviament a AQU Catalunya dels Informes de Seguiment de Centre 2022 que continguin alguna titulació que va obtenir una qualificació d'ACREDITACIÓ AMB CONDICIONS del global del títol o una VERIFICACIÓ amb OBLIGATORIETATS.  (Data límit d'entrega a l'APQUB el 14 de febrer del 2022)

 

15 Desembre 2021

 

Termini de presentació de les propostes de modificació al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat