Resultats de les avaluacions

 

   Resultats convocatòria 2018/2019:                                                                                                                                

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

Grau en Comunicació Audiovisual

 

Estàndard 5 “acreditat”

 

 

Facultat de

Biologia

MU en Antropologia Biològica

 

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 

Facultat d’Economia i Empresa

MU en Recerca en Empresa

 

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació

Grau en Mestre d’Educació Infantil

Grau en Mestre d’Educació Primària

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia

Grau en Treball Social

Estàndard 3 “acreditat”

 

 

 

 

Facultat de Psicologia

MU en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips a les Organitzacions

Estàndard 3 “acreditat” i

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 Resultats convocatòria 2019/2020:                                                                                                                                  

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat de Geografia i Història

MU en Música com a Art Interdisciplinària

 

Cap

 

 

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

MU en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

 

Estàndards 2 i 3 ara obtenen una valoració de “se alcanza

 

 

 

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

MU en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera

 

Estàndards 1, 2 i 5 ara obtenen una valoració de “se alcanza

La valoració global de la titulació pasa a ser “acreditada”

 

 

 

 

 *La modificació aconseguida per les titulacions que apareixen a la taula fruit de l'avaluació feta per AQU dels Informes de Seguiment de Centre també ha generat la modificació de la valoració global que van obtenir aquestes titulacions en l'acreditació. Aquesta valoració ha passat de ser "acreditat amb condicions" a "acreditat"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2021

RESULTATS 2020

RESULTATS 2019

RESULTATS 2018

RESULTATS 2017

 

 

 

RESULTATS 2021

 

 

 

 

 

RESULTATS 2020

 

 

 

 

 

RESULTATS 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2018

 

L'any 2018 totes les visites externes d'avaluació (10) van ser per a màsters

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2017

 

 

 

 

 

 

 

Centres acreditats Institucionalment

 

  • Visita de Certificació del SAIQU 2021 (Acreditació Institucional 2022):

 

      Facultat de Dret                                                                                      

     

                                                         

  • Visita de Certificació del SAIQU 2020 (Acreditació Institucional 2021):

 

      Facultat d'Economia i Empresa                                                                             Facultat de Química