Resultats convocatòria 2022/2023:                                                                                                                                  

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Grau en Comunicació Audiovisual

 

Ha superat els 4 requeriments determinats per AQU en l'informe de Verificació del títol

 

 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

MU en Cirurgia Podològica Integral

 

Ha superat el requeriment determinat per AQU en l'informe de Verificació del títol

 

Facultat d'Infermeria

Grau d'Infermeria

Pendent rebre l'informe d'avaluació del seguiment d'AQU

 

 

 

Campus docent Sant Joan  de Déu

 

Grau d'Infermeria     Pendent rebre l'informe d'avaluació del seguiment d'AQU

               

Facultat d’Educació MU en Educació en Territoris Rurals Ha superat 8 dels 9 requeriments determinats per AQU en l'informe de Verificació del títol 

 

 

MU en Activitat Física i Educació Estàndard 6 ara obté una valoració de "se alcanza"
La valoració global de la titulació passa a ser "acreditada"
MU en Psicopedagogia Estàndard 3 ara obté una valoració de "se alcanza" i l'estàndard 2 ara obté una valoració de "en progreso hacia la excelencia"
MU en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Estàndards 1,2,3 i 5 ara obtenen una valoració de "se alcanza". No obstant, la valoració global de la titulació no canvia
MU en Educació Interdisciplinària de les Arts Pendent rebre l'informe final d'avaluació del seguiment d'AQU  

 

 

 Resultats convocatòria 2021/2022:                                                                                                                                  

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat de Geografia i Història

MU en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

 

Estàndard 2 ara obté una valoració de “se alcanza”. Els Estàndards 3 i 6 no han modificat la seva valoració. La valoració global de la titulació continua ser “acreditado con condiciones”

 

 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

MU en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell

 

Estàndard 6 ara obté una valoració de “se alcanza”. La valoració globlal de la titulació passa a ser “acreditada”

 

Escola Superior de Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

 

Ha superat els 2 requeriments determinats per AQU en l’Informe de Verificació del títol

 

 

 

 

 Resultats convocatòria 2020/2021:                                                                                                                                  

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment

 

No ha superat cap dels 4 requeriments determinats per AQU en l’Informe de Verificació del títol

 

 

 Resultats convocatòria 2019/2020:                                                                                                                                  

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat de Geografia i Història

MU en Música com a Art Interdisciplinària

 

Cap

 

 

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

MU en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

 

Estàndards 2 i 3 ara obtenen una valoració de “se alcanza

 

 

 

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

MU en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera

 

Estàndards 1, 2 i 5 ara obtenen una valoració de “se alcanza

La valoració global de la titulació pasa a ser “acreditada”

 

 

 

 

 

   Resultats convocatòria 2018/2019:                                                                                                                                

Facultat

Titulació avaluada per AQU Catalunya

Valoracions modificades fruit de l'avaluació d'AQU dels Informes de Seguiment de Centre*

Informes de Valoració del Seguiment (AQU)

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

Grau en Comunicació Audiovisual

 

Estàndard 5 “acreditat”

 

 

Facultat de

Biologia

MU en Antropologia Biològica

 

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 

Facultat d’Economia i Empresa

MU en Recerca en Empresa

 

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació

Grau en Mestre d’Educació Infantil

Grau en Mestre d’Educació Primària

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia

Grau en Treball Social

Estàndard 3 “acreditat”

 

 

 

 

Facultat de Psicologia

MU en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips a les Organitzacions

Estàndard 3 “acreditat” i

Estàndard 6 “acreditat”

 

 

 

 *La modificació aconseguida per les titulacions que apareixen a la taula fruit de l'avaluació feta per AQU dels Informes de Seguiment de Centre també ha generat la modificació de la valoració global que van obtenir aquestes titulacions en l'acreditació. Aquesta valoració ha passat de ser "acreditat amb condicions" a "acreditat"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2023

RESULTATS 2022

RESULTATS 2021

RESULTATS 2020

RESULTATS 2019

RESULTATS 2018

RESULTATS 2017

 

 

 

 

RESULTATS 2023

 

 

RESULTATS 2022

 

 

 

 

RESULTATS 2021

 

 

 

 

 

RESULTATS 2020

 

 

 

 

 

RESULTATS 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2018

 

L'any 2018 totes les visites externes d'avaluació (10) van ser per a màsters

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2017

 

 

 

 

 

 

 

Centres acreditats Institucionalment

 

  • Visita de Certificació del SAIQU 2022 (Acreditació Institucional 2023):

 

       Facultat de Matemàtiques i Informàtica                                Facultat de Biologia                                                       

                                       

       

       Facultat d'Educació

       

 

 

  • Visita de Certificació del SAIQU 2021 (Acreditació Institucional 2022):

 

      Facultat de Dret                                                                                      

     

                                                         

  • Visita de Certificació del SAIQU 2020 (Acreditació Institucional 2021):

 

       Facultat d'Economia i Empresa                                                Facultat de Química