Curs 2019-20

 • Síntesi assistida per microones de molècules imant i nanoestructuració en sistemes híbrids amb nanopartícules d'òxid de ferro

  Autora:
  LIDIA ROSADO PIQUER

  Data i lloc de la defensa:
  4 d'octubre de 2019 a les 12:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Núria Aliaga Alcalde
  Secretari, Dr. José Sánchez Costa
  Vocal, Dr. Jordi Cirera Fernández

  Directors, Dra. Eva Carolina Sañudo
  Tutor, Dr. Guillem Aromí

 • Semiconductores orgánicos derivados del carbazol y su aplicación en dispositivos electrónicos

  Autora:
  ALBA CUADRADO SANTOLARIA

  Data i lloc de la defensa:
  18 d'octubre de 2019 a les 11:00 hores
  Sala de Graus de la Facultat de Física. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Joaquim Puigdollers González
  Secretari, Dr. Paul Lloyd-Williams
  Vocal, Dra. Eugenia Martínez Ferrero

  Directora, Dra. Dolores Velasco Castrillo

 • Organic Pollutants in Indoor Dust: Method development, site-specific monitoring and human exposure

  Autor:
  MIGUEL VELÁZQUEZ GÓMEZ

  Data i lloc de la defensa:
  21 d'octubre de 2019 a les 10:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Teresa Moreno Pérez
  Secretària, Dra. Joyce Cristale
  Vocal, Dra. Ana Ballesteros Gómez

  Directora, Dra. Sílvia Lacorte Bruguera
  Tutora, Dra. Anna Rigol Parera

 • Aproximació a la síntesi de la iriomoteolida-2a i avaluació in silico de la interacció amb actina. Intents d'un nou mètode de RCM amb formació de dobles enllaços trisubstituïts

  Autor:
  CRISTIAN MARCO CORREAS

  Data i lloc de la defensa:
  23 d'octubre de 2019 a les 12.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dr. Pedro Miguel Carda Usó
  Secretari, Dr. Pedro Romea Garcia
  Vocal, Dr. Joan Pau Bayón Rueda

  Directors, Dr. Jaume Vilarrasa i Dra. Anna Maria Costa

 • Study of solid particle materials as high temperature Thermal Energy Storage and Heat Transfer Fluid for Concentrating Solar Power

  Autor:
  ALEJANDRO CALDERÓN DÍAZ

  Data i lloc de la defensa:
  24 d'octubre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Luisa F. Cabeza
  Secretari, Dr. Josep Maria Chimenos
  Vocal, Dr. Yulong Ding

  Directores, Dra. Ana Inés Fernández i Dra. Mercè Segarra
 • Mechanical and functional properties in magnetic materials

  Autor:
  JAUME CALVO DE LA ROSA

  Data i lloc de la defensa:
  25 d'octubre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Maria Pilar Marín Palacios
  Secretari, Dr. Joan Josep Roa Rovira
  Vocal, Dra. Maria Elena Navarro Rivero

  Directors, Dra. Mercè Segarra i Dr. Javier Tejada
 • Preparation of CBs immobilized on different types of magnetic nanoparticles for application in selective complexation and catalysis

  Autor:
  LLUÍS LLORENS PALOMO

  Data i lloc de la defensa:
  28 d'octubre de 2019 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Antoni Riera Escalé
  Secretari, Dr. Pablo Ballester Balaguer
  Vocal, Dr. Thomas Carell

  Directors, Dr. Miquel Angel Pericàs i Dra. Paola Riente

 • Bioconjugació de poliols i tiols amb agents antivírics

  Autora:
  ELENA PETIT ROIG

  Data i lloc de la defensa:
  29 d'octubre de 2019 a les 12:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Fèlix Urpí Tubella
  Secretari, Dr. Jordi Bach Tañá
  Vocal, Dr. Agustí Lledó Ponsatí

  Directors, Dr. Jaime Vilarrasa i la Dra. Anna Maria Costa

 • Desenvolupament de sistemes superhidrofòbics sobre substrats metàl·lics: estudi de l'estabilitat i la seva aplicació amb criteris de sostenibilitat

  Autor:
  ORIOL RIUS AYRA

  Data i lloc de la defensa:
  30 d'octubre de 2019 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Antoni Roca Vallmajor
  Secretària, Dra. Montserrat Español Pons
  Vocal, Dr. Eloi Pineda Soler

  Directora, Dra. Núria Llorca
 • Noves estratègies per a l'anàlisi directa de compostos orgànics per espectrometria de masses

  Autora:
  RAQUEL SERÓ LLOR

  Data i lloc de la defensa:
  31 d'octubre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dr. Juan Francisco García Reyes
  Secretari, Dra. Sandra Pérez Solsona
  Vocal, Dra. Mónica Mattarozzi

  Directora, Dra. Encarnación Moyano Morcillo

 • Desenvolupament de sensors i llengües electròniques voltamperomètriques per a la determinació d'ions metàl·lics en mostres d'interès ambiental

  Autora:
  CLARA PÉREZ RÀFOLS

  Data i lloc de la defensa:
  8 de novembre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dr. Manel del Valle Zafra
  Secretari, Dr. José Fermín López Sánchez
  Vocal, Dr. Anastasios Economou

  Directors, Dr. José Manuel Díaz i Dra. Núria Serrano

 • Anisotropía Magnética en Imanes Moleculares y Qubits con Complejos Metálicos de Espín 1/2

  Autor:
  MARTÍN AMOZA DÁVILA

  Data i lloc de la defensa:
  8 de novembre de 2019 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dr. Guillem Aromí Bedmar
  Secretari, Dr. Daniel Alejandro Aravena Ponce
  Vocal, Dr. Joan Cano Boquera

  Director, Dr. Eliseo Ruiz Sabin

 • Simple and double conjugates of peptides and oligonucleotides

  Autor:
  JORDI AGRAMUNT PI

  Data i lloc de la defensa:
  8 de novembre de 2019 a les 15:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Annemieke Madder
  Secretari, Dr. Antonio Delgado Cirilo
  Vocal, Dra. Kimberly M. Bonger

  Directora, Dra. Anna Maria Grandas Sagarra
 • Avaluació dels efectes dels factors ambientals en el metaboloma de la Daphnia magna mitjançant mètodes cromatogràfics i quimiomètrics

  Autora:
  ELBA GARRETA LARA

  Data i lloc de la defensa:
  11 de novembre de 2019 a les 10:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Rosa Maria Marcé Recasens
  Secretària, Dra. Carmen Bedia Girbés
  Vocal, Dr. Cristian Gómez Canela

  Directors, Dr. Romà Tauler i Dra. Sílvia Lacorte
  Tutora, Dra. Maria Teresa Galceran
 • Theoretical reaction and relaxation Dynamics in superfluid helium nanodroplets

  Autor:
  MIQUEL BLANCAFORT JORQUERA

  Data i lloc de la defensa:
  15 de novembre de 2019 a les 10:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Miguel Paniagua Caparrós
  Secretari, Dr. José María Lucas Alcorta
  Vocal, Dr. Jordi Boronat Medico

  Director, Dr. Miguel González Pérez

 • Avaluació dels efectes lipidòmics i fenotípics d'estressants ambientals sobre cultius cel·lulars mitjançant bioanalítics i quimiomètrics

  Autora:
  NÚRIA DALMAU SOLÀ

  Data i lloc de la defensa:
  18 de novembre de 2019 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Gemma Fabriàs Domingo
  Secretària, Dra. Àngels Sierra Jiménez
  Vocal, Dra. M. Coral Barbas Arribas

  Directors, Dr, Romà Tauler i Dra. Carmen Bedia
  Tutora, Dra. Anna de Juan Capdevila
 • Contaminants organoclorats, organobromats i organofosforats en població general

  Autora:
  NATALIA BRAVO VILLARRASO

  Data i lloc de la defensa:
  21 de novembre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dra. Cristina Ariño Blasco
  Secretari, Dr. Barend Leendert van Drooge
  Vocal, Dra. Cristina Villanueva Belmonte

  Director, Dr. Joan Grimalt
  Tutor, Dr. Francisco Javier Santos

 • Computational design of oxidoreductases for industrial applications

  Autor:
  FERRAN SANCHO JODAR

  Data i lloc de la defensa:
  22 de novembre de 2019 a les 11.00 h
  Sala de la Secció Departamental de Química Física, planta 4

  Tribunal:
  President, Dr. Ignacio Tuñón Garcia de Vicuña
  Secretari, Dr. Carles Eduard Curutchet Barat
  Vocal, Dra. Alexandra Teresa Pires Carvalho

  Director, Dr. Victor Guallar i Dra. Fatima Lucas
  Tutor, Dr. Jaime Rubio
 • Studies on the formation of i-motif structures at neutral pH. Use of cytidine analogues and importance of minor groove tetrads on mini i-motifs stabilization

  Autor:
  BARTOMEU MIR MORRO

  Data i lloc de la defensa:
  22 de novembre de 2019 a les 12.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dr. Ramon Eritja Casadellà
  Secretari, Dr. Raimundo Gargallo Gómez
  Vocal, Dra. Stefania Mazzini

  Directora, Dra. Núria Escaja Sánchez
  Tutor, Dr. Enrique Pedroso Muller
 • Processes and catalysts for the electrochemical removal of persistent organic micropollutants from urban wastewater at mild pH

  Autor:
  ZHIHONG YE

  Data i lloc de la defensa:
  29 de novembre de 2019 a les 10.00 h
  Sala de Graus de l'aulari de la Facultat de Física. Planta 0

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Ana Maria Urtiaga Mendía
  Secretària, Dra. Cristina Sáez Jiménez
  Vocal, Dr. Onofrio Scialdone

  Director, Dr. Ignacio Sirés Sadornil
 • Models and Computational Methods Applied to Industrial Gas Separation Processes and Enhanced Oil Recovery

  Autor:
  GERARD ALONSO BENITO

  Data i lloc de la defensa:
  29 de novembre de 2019 a les 10.30 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Lourdes Vega Fernández
  Secretari, Dr. Fermín Huarte Larrañaga
  Vocal, Dr. Manuel Martínez Piñeiro

  Directors, Dr. Ramon Sayós i Dr. Pablo Gamallo
 • Organocatálisis y transferencia de quiralidad mediante porfirinas autoensamblantes solubles en agua

  Autor:
  AITOR ARLEGUI CHAMIZO

  Data i lloc de la defensa:
  16 de desembre de 2019 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Albert Guijarro Pastor
  Secretària, Dra. Anna Maria Costa Arnau
  Vocal, Dra. Ona Illa Soler

  Directors, Dr. Joaquín Crusats i Dr. Albert Moyano

 • Active Liquid Crystals in Confinement

  Autor:
  JERÔME HARDOÜIN

  Data i lloc de la defensa:
  10 de gener de 2020 a les 09:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Andreas Bausch
  Secretària, Dra. Carmen Miguel López
  Vocal, Dr. Luca Giomi

  Director, Dr. Francesc Sagués Mestre

 • New Catalytic Methods for Pauson-Khand Reactions, Isomerizations and Asymmetric Hydrogenations. Application to the Synthesis of Bioactive Compounds

  Autor:
  ALBERT CABRÉ MONTESINOS

  Data i lloc de la defensa:
  31 de gener de 2020 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Miquel A. Pericàs
  Secretària, Dra. Montserrat Diéguez
  Vocal, Dr. Paul Evans

  Director, Dr. Antoni Riera Escalé

 • Predicció de la permeació a través de la pell a partir de mesures físico-químiques

  Autora:
  SARA SORIANO MESEGUER

  Data i lloc de la defensa:
  10 de febrer de 2020 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Clara Ràfols
  Secretària, Dra. Sonia Espinosa Garcia
  Vocal, Dra. Ana Melero Zaera

  Director, Dr. Martí Rosés i Dra. Adriana Port

 • Caracterització de Sistemes de Partició Cromatogràfics per a la Subrogació de Processos de Biopartició

  Autor:
  ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUMAREGA

  Data i lloc de la defensa:
  13 de març de 2020 a les 11.00 h
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:
  President, Dr. José Manuel Herrero Martínez
  Secretari, Dr. Fernando Julián Benavente Moreno
  Vocal, Dra. Klara Valko

  Directores, Dra. Elisabet Fuguet i Dra. Susana Amézqueta

 • Análisis cualitativo y cuantitativo de fármacos en peces por espectrometría de masas de alta resolución de cuadrupolo-tiempo de vuelo

  Autor:
  JUAN MANUEL PEÑA HERRERA

  Data i lloc de la defensa:

  4 de maig de 2020 a les 11:00 hores

  Plataforma telemàtica: BB Collaborate

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Yolanda Picó Garcia
  Secretari, Dr. Francisco Javier Santos Vicente
  Vocal, Dr. Serge Chiron

  Directors, Dra. Sandra Pérez Solsona i el Dr. Damià Barceló Cullerés
  Tutora, Dra. Mercè Granados Juan

 • Chemical and ecotoxicological assessment of microplastics and emerging risks in the coastal environments

  Autora:
  GABRIELLA SCHIRINZI

  Data i lloc de la defensa:

  9 de juny de 2020 a les 11:00 hores

  Plataforma telemàtica: BB Collaborate

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Sara Rodríguez Mozaz
  Secretària, Dr. Anna Sánchez Vidal
  Vocal, Dra. Teresa Rocha Santos

  Directors, Dra. Marinella Farré i Dr. Damià Barceló
  Tutor, Dr. Francisco Javier Santos Vicente 

 • Development and Applications of Photoswitchable Muscarinic Ligands

  Autor:
  FABIO RIEFOLO

  Data i lloc de la defensa:

  29 de juliol de 2020 a les 10:00 hores

  Plataforma telemàtica: BB Collaborate

  Tribunal:

  President, Dr. Martin Lohse
  Secretari, Dr. Diego Muñoz Torrero
  Vocal, Dra. María Angel Lanuza

  Director, Dr. Pau Gorostiza Langa
  Tutor, Dr. Pedro Romea Garcia

 • Computational Modelling of TiO2 and Mg-silicate nanoclusters and nanoparticles – crystallinity and astrophysical implications

  Autor:
  ANTONI MACIÀ ESCATLLAR

  Data i lloc de la defensa:

  4 de setembre de 2020 a les 10:30 hores

  Plataforma telemàtica: BB Collaborate

  Tribunal:

  President, Dr. Konstantin Neyman
  Secretari, Dr. Albert Rimola
  Vocal, Dra. Ciska Kemper

  Director, Dr. Stefan Bromley i Dr. Francesc Illas 

 • Noves eines per a la detecció de disruptors lipídics i obesògens ambientals

  Autora:
  ANNA MARQUEÑO BASSOLS

  Data i lloc de la defensa:

  21 de setembre de 2020 a les 12 hores

  Sala de Graus Eduard Fontseré

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Coral Barbas Arribas
  Secretària, Dra. Encarnación Capilla Campos
  Vocal, Dra. Elena Gómez Hernández

  Directora, Dra. Cinta Porte Visa
  Tutora, Dra. Encarnación Moyano Morcillo

 • Targeting the disordered N-terminal domain of androgen receptor. Novel inhibitors tackling biomolecular condensation to treat late stage prostate cancer

  Autora:
  MARTA FRIGOLÉ VIVAS

  Data i lloc de la defensa:

  23 de setembre de 2020 a les 16:30 hores

  Aula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química

  Tribunal:

  President, Dr. Manuel Serrano
  Secretari, Dr. Carles Galdeano
  Vocal, Dra. Benedetta Bolognesi

  Directors, Dr. Antoni Riera i Dr. Xavier Salvatella

 • Síntesis industrializable de fármacos: de la búsqueda de procesos al estudio básico de reacciones

  Autor:
  HÉCTOR TORRALVO MARTIN

  Data i lloc de la defensa:

  29 de setembre de 2020 a les 11:00 hores

  Sala de Graus Eduard Fontseré

  Tribunal:

  President, Dr. Joan Albert
  Secretari, Dr. Jordi Eras
  Vocal, Dra. Marta Racamonde

  Directors, Dr. Xavier Ariza i Dr. Jordi Garcia