Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article:

Article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
 • Study and applications of dynamic chemical networks of pseudopeptidic compounds

  Maria Lafuente Fabra

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 12 al 19 de juny de 2018

 • Non-glycosidic analogues of alpha-galactosylceramide: design, synthesis and biological activity

  Roser Borràs Tudurí

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 12 al 19 de juny de 2018

 • Synthesis, Characterization and Deposition on surfaces of Curcuminoids-based Systems

  Raúl Díaz Torres

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 13 al 20 de juny de 2018

 • Development and application of Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy and chemometric methods for the analysis of the metabolome of Saccharomyces cerevisiae under different growing conditions

  Francesc Puig Castellví

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 14 al 21 de juny de 2018

Comparteix-ho: