Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
 • Computational Modelling of TiO2 and Mg-silicate nanoclusters and nanoparticles – crystallinity and astrophysical implications

  Antoni Macià Escatllar

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 30 de juny al 7 de juliol de 2020.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb el President de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.ordenacio@ub.edu

   

 • Noves eines per a la detecció de disruptors lipídics i obesògens ambientals

  Anna Marqueño Bassols

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 15 al 22 de juliol de 2020.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb el President de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.ordenacio@ub.edu

 • Targeting the disordered N-terminal domain of androgen receptor. Novel inhibitors tackling biomolecular condensation to treat late stage prostate cancer

  Marta Frigolé Vivas

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 15 al 22 de juliol de 2020.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb el President de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.ordenacio@ub.edu

 • Síntesis industrializable de fármacos: de la búsqueda de procesos al estudio básico de reacciones

  Héctor Torralvo Martín

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 15 al 22 de juliol de 2020.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb el President de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.ordenacio@ub.edu

Comparteix-ho: