Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
 • Design, synthesis and study of coordination complexes with spin crossover or single-molecule magnet properties

  Rosa Diego Creixenti           

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 13 al 19 d'octubre de 2021.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

   

 • Engineered nanomaterials release from nano-enabled products

  Vicenç Pomar Portillo     

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 29 d'octubre al 6 de novembre de 2021.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

 • Syntheses of (S)-Bicalutamide and Somatostatin analogs, and development of Green procedures for Peptide Synthesis

  Joan Antoni Matarín Morales

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 2 al 9 de novembre de 2021.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

 • Advanced Modelling of Metallic Nanomaterials for Catalysis

  Lorena Vega Domínguez

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 9 al 16 de novembre de 2021.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

 • Photoswitchable allosteric ligands to modulate metabotropic glutamate receptors

  Silvia Panarello

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 9 al 16 de novembre de 2021.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

Comparteix-ho: