Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
  • Design of novel compostionally controlled hybrid and ternary nanostructures

    Mariona Dalmases Solé

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 11 al 18 de desembre de 2018

  • P-Stereogenic ligands with the tert-butylmethylphosphine fragment. Coordination chemistry and catalysis of their organometallic complexes

    Albert Gallen Ortiz

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 12 al 19 de desembre de 2018

Comparteix-ho: