Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
 • Application of metabolomic profiling and fingerprinting approaches to food fraud cases

  Guillem Campmajó Galvan

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 16 al 26 de maig de 2023.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

 • Agriculture-related organic contaminants: occurrence in edible crops, potential transfer from reclaimed water used for irrigation and bioremediation approaches

  Manuel Garcia Vara

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 16 al 26 de maig de 2023.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu

 • Estrategias para asegurar la calidad del proceso analítico en el laboratorio clínico

  Leonor Guiñón Muñoz

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 16 al 26 de maig de 2023.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu
 • De la vinya al laboratori. Caracterització de mostos, vins base i caves per tècniques cromatogràfiques, espectromètriques, enzimàtiques i sensorials

  Anaïs Izquierdo Llopart

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 16 al 26 de maig de 2023.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu
 • MXene Materials for CO2 Capture and Transformation

  Anabel Jurado Mañas

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 16 al 26 de maig de 2023.

  Qualsevol doctor podrà examinar la tesi per durada de temps d'una hora com a màxim. Per tal efecte ha de posar-se en contacte amb la Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat: vd.quimica.recerca@ub.edu
Comparteix-ho: