Tesis en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article:

Article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
 • Coordination, organometallic and supramolecular chemistry approaches to the design of metal-based cytotoxic agents

  Rosa Faustino Brissos

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 6 al 13 de març de 2018

 • Assessment of the lipidomic effects of environmental polluntants on exposed organisms using chemometric and analytical methods

  Eva Gorrochategui Matas

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 14 al 21 de març de 2018

 • Structural organization of model membranes: a complementary approach combining atomic force microscopy and x-ray techniques

  Berta Gumí Audenis

  La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 15 al 22 de març de 2018

Comparteix-ho: