Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
  • Pushing peptides further: Novel methodologies for the synthesis of backbone-modified peptides

    Ariadna Lobo Ruiz

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 7 al 14 de març de 2019

  • Contribution to performance characterization and kinetic modelling of micropollutants abatement in water and wastewater by ozone-based oxidation processes

    Alberto Cruz Alcalde

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 18 al 25 de març de 2019

Comparteix-ho: