Tesis actualment en dipòsit

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert a l'article:

Article 35.8 de la  Normativa reguladora del Doctorat a l'empara de RD 99/2011.

Podeu consultar el calendari de les properes dates límit de lliurament la documentació de dipòsit a la Secretaria.
  • Titanium(IV) enolate chemistry applied to the stereoselective construction of C-C and C-O bonds. New ionic and radical processes

    Alejandro Gómez Palomino

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 20 al 28 de setembre de 2018

  • Somatostatin analogues as drug delivery systems for receptor-targeted cancer therapy

    Anna Escolà Jané

    La tesi doctoral està dipositada a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química des del 21 al 29 de setembre de 2018

Comparteix-ho: