Properes defenses de tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Multisensitive polyurethane/polyurea nanocapsules for smart drug delivery

  Autora:
  CRISTINA CUSCÓ MARIGÓ

  Data i lloc de la defensa:
  22 de març de 2018 a les 11.00 h
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:
  President, Dr. Francesc Rabanal Anglada
  Secretari, Dr. Carlos Mas Moruno
  Vocal, Dra. María José Gómara Elena

  Directors, Dr. Ernesto Nicolás Galindo i el Dr. Jose Rocas Sorolla

Comparteix-ho: