Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Oligopeptides as highly versatile agents against copper-mediated oxidative stress and amyloid-B aggregation

  Autor:
  GUILLEM VÁZQUEZ BIGAS

  Data i lloc de la defensa:
  22 de març de 2019 a les 16:30 h
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:
  President, Dr. M. Eugenio Vázquez Sentís
  Secretària, Dra. Laura Rodríguez Raurell
  Vocal, Dr. Oscar Palacios Bonilla

  Directors, Dr. Patrick Gámez i Dra. Ana Belén Caballero

 • Monte Carlo based methods applied to heterogeneous catalysis and gas separation

  Autor:
  HÉCTOR PRATS GARCIA

  Data i lloc de la defensa:
  25 de març de 2019 a les 11:00 h
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Mariona Sodupe Roure
  Secretari, Dr. Fermin Huarte Larrañaga
  Vocal, Dr. Jose Ricard Baptista Gomes

  Directors, Dr. Ramon Sayós i Dr. Francesc Illas

 • Rationzalization of the Mechanism of Bistability in Dithiazolyl-based Molecular Magnets

  Autor:
  TOMMASO FRANCESE

  Data i lloc de la defensa:
  25 de març de 2019
  University of Groningen (Paisos Baixos)

  Tesi en cotutela entre la UB i la Universitat de Groningen

  Tribunal:
  President, Dr. Erik van der Giessen
  Secretari, Dr. Ryan Chiechi
  Vocal, Dra. Carme Sousa Romero

  Directors, Dr. Juan José Novoa i Dra. Ria Broer

 • Deposition of environmentally friendly cermets coatings by cold gas spray techniques

  Autora:
  FATEMEH BAZYARAN

  Data i lloc de la defensa:
  1 d'abril de 2019
  Sala de Graus Eduard Fontseré de la Facultat de Física. Planta 1

  Tribunal:

  President, Dr. José María Gómez de Salazar
  Secretari, Dr. Marc Torrell Faro
  Vocal, Dra. Maria Sarret Pons

  Directors, Dr. Sergi Dosta Parras i Dra. Irene Garcia Cano

   

   

Comparteix-ho: