Properes defenses de tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Avaluació dels efectes de factors ambientals en organismes model mitjançant metodologies òmiques i quimiomètriques

  Autora:
  ELENA ORTIZ VILLANUEVA

  Data i lloc de la defensa:
  25 de setembre de 2018 a les 11.00 h
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:
  President, Dr. José Barbosa Torralbo
  Secretària, Dra. Sara Rodríguez Mozaz
  Vocal, Dra. Julia Kuligowski

  Directors, Dr. Romà Tauler i Dr. Joaquim Jaumot
  Tutora, Dra. Victoria Sanz Nebot

Comparteix-ho: