Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Chemical and ecotoxicological assessment of microplastics and emerging risks in the coastal environments

  Autora:
  GABRIELLA SCHIRINZI

  Data i lloc de la defensa:

  9 de juny de 2020 a les 11:00 hores

  Plataforma telemàtica: BB Collaborate

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Sara Rodríguez Mozaz
  Secretari, Dr. Anna Sánchez Vidal
  Vocal, Dra. Teresa Rocha Santos

  Directors, Dra. Marinella Farré i Dr. Damià Barceló
  Tutor, Dr. Dr. Francisco Javier Santos Vicente 

  Nota: Qualsevol persona interessada en participar a l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat amb una antelació mínima de 48 hores (vd.quimica.ordenacio@ub.edu)

Comparteix-ho: