Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Desarrollo de micro-morteros de cemento de fosfato de magnesio formulados con subproductos y residuos industriales

  Autor:

  SERGIO HUETE HERNÁNDEZ

  Programa d'Enginyeria í Ciències Aplicades

  Data i lloc de la defensa:

  3 de febrer de 2023 a les 11:00 hores

  Lloc: Sala de Graus Eduard Fontseré

  President, Dr. Ignacio Segura Pérez
  Secretària, Dra. Maria Elena Xuriguera Martín
  Vocal, Dr. Manuel Torres Carrasco

  Directors, Dr. Joan Formosa i Dr. Josep Maria Chimenos

Comparteix-ho: