Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Conformational catalytic itineraries of five- and six-membered sugar rings in enzymatic and superacid media

  Autora:
  ALBA NIN HILL

  Data i lloc de la defensa:

  26 d'octubre de 2020 a les 15:00 hores

  Presentació telemàtica BBCollaborate

  Tribunal:

  President, Dr. Carles Eduard Curutchet Barat
  Secretari, Dr. Xavier Biarnés Fontal
  Vocal, Dr. Liang Wu

  Directora, Dra. Carme Rovira Virgili

  El que vulgui assistir com a públic a la sessió, pot demanar permís a la presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química, enviant un correu a vd.quimica.recerca@ub.edu.

 • Nuevas estrategias para la mejora de la sensibilidad y la selectividad en el análisis de biomarcadores proteómicos y miRNómicos en fluidos biológicos mediante CE-MS

  Autor:
  ROGER PERÓ GASCÓN

  Data i lloc de la defensa:

  3 de novembre de 2020 a les 11:00 hores

  Presentació telemàtica BBCollaborate

  Tribunal:

  President, Dr.Jesús Alberto Escarpa Miguel
  Secretari, Dr. Javier Vicente Saurina Purroy
  Vocal, Dr. Rawl Ramautar

  Directors, Dra. Victòria Sanz Nebot i Dr. Fernando Benavente Moreno

  El que vulgui assistir com a públic a la sessió, pot demanar permís a la presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química, enviant un correu a vd.quimica.recerca@ub.edu.

Comparteix-ho: