Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Active Liquid Crystals in Confinement

  Autor:
  JERÔME HARDOÜIN

  Data i lloc de la defensa:
  10 de gener de 2020 a les 09:30 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Andreas Bausch
  Secretària, Dra. Carmen Miguel López
  Vocal, Dr. Luca Giomi

  Director, Dr. Francesc Sagués Mestre

 • New Catalytic Methods for Pauson-Khand Reactions, Isomerizations and Asymmetric Hydrogenations. Application to the Synthesis of Bioactive Compounds

  Autor:
  ALBERT CABRÉ MONTESINOS

  Data i lloc de la defensa:
  31 de gener de 2020 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Miquel A. Pericàs
  Secretària, Dra. Montserrat Diéguez
  Vocal, Dr. Paul Evans

  Director, Dr. Antoni Riera Escalé

 • Predicció de la permeació a través de la pell a partir de mesures físico-químiques

  Autora:
  SARA SORIANO MESEGUER

  Data i lloc de la defensa:
  10 de febrer de 2020 a les 11:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  Presidenta, Dra. Clara Ràfols
  Secretària, Dra. Sonia Espinosa Garcia
  Vocal, Dra. Ana Melero Zaera

  Director, Dr. Martí Rosés i Dra. Adriana Port

Comparteix-ho: