Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Caracterització de sistemes de cromatografia de líquids d’interacció hidròfila

  Autora:  

  LÍDIA REDÓN MARTOS

  Programa de Química Analítica i Medi Ambient

  Data i lloc de la defensa

  11 d'abril de 2024 a les 10:30 hores

  Lloc: Aula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química

  Tribunal

  Presidenta: Dra. María Celia García Álvarez-Coque
  Secretari: Dr. Francisco Javier Santos Vicente
  Vocal: Dra. Paola Agata Eustochia Donato

  Directors: Drs. Xavier Subirats i Martí Rosés

 • Development and application of new strategies for data fusion of hyperspectral images

  Autor:  

  ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ

  Programa de Química Analítica i Medi Ambient

  Defensada en règim de cotutela amb la Universitat de Lille (França)

  Data i lloc de la defensa

  24 d'abril de 2024 a les 10:00 hores

  Lloc: Sala de Graus Eduard Fontseré

  Tribunal

  Presidenta: Dra. María Iciar Ruisánchez Capelastegui
  Secretària: Dra. Carmen Bedia Girbés
  Vocal: Dr. José Manuel Amigó Rubio
  Vocal: Dr. Jean-Michel Roger
  Vocal: Dra. Marie-Françoise Devaux

  Directors: Drs. Anna de Juan i Dr. Cyril Ruckebusch

Comparteix-ho: