Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Pushing peptides further: Novel methodologies for the synthesis of backbone-modified peptides

  Autora:
  ARIADNA LOBO RUIZ

  Data i lloc de la defensa:
  10 de maig de 2019 a les 15:00 hores
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:

  President, Dr. Fernando Albericio Palomera
  Secretari, Dr. Carles Mas Moruno
  Vocal, Dr. Ramon Eritja Casadellà

  Directora, Dra. Judit Tulla Puche

   

 • Contribution to performance characterization and kinetic modelling of micropollutants abatemenet in water and wastewater by ozone-based oxidation processes

  Autor:
  ALBERTO CRUZ ALCALDE

  Data i lloc de la defensa:
  17 de maig de 2019 a les 11:00 hores
  Sala antiga de graus de la Facultat de Física. Planta -1

  Tribunal:

  President, Dr. Adrián Manuel Tavares da Silva
  Secretari, Dr. Ignacio Sirés Sadornil
  Vocal, Dr. Leónidas Pérez Estrada

  Directors, Dr. Santiago Esplugas i Dra. Carme Sans

Comparteix-ho: