Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Vigilancia ambiental de compuestos disruptores endocrinos y otros contaminantes prioritarios en el medio acuático mediante técnicas cromatográficas y biológicas

  Autora:
  RAQUEL CÉSPEDES SÁNCHEZ

  Data i lloc de la defensa:
  29 de gener de 2019 a les 11.00 h
  Aula magna Enric Casassas a l'aulari de Química. Planta 0

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Yolanda Picó Garcia
  Secretària, Dra. Carmen Sans Mazón
  Vocal, Dra. Sara Rodríguez Mozaz

  Directors, Dr. Damià Barceló i Dra. Sílvia Lacorte

 • Design of novel compositionally controlled hybrid and ternary nanostructures

  Autora:
  MARIONA DALMASES SOLÉ

  Data i lloc de la defensa:
  8 de febrer de 2019 a les 11.00 h
  Sala Antiga de Graus de la Facultat de Física

  Tribunal:
  Presidenta, Dra. Isabel Pastoriza Santos
  Secretària, Dra. Laura Rodríguez Raurell
  Vocal, Dr. Luigi Carbone

  Directors, Dr. Albert Figuerola
  Tutor, Dr. Guillem Aromí

Comparteix-ho: