Calendari de dipòsit de Tesis

Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar a la Comissió de Doctorat s'han de presentar amb antel·lació suficient. Les dates que s'indiquen com a últim dia no es refereixen a la data de la sol·licitud de dipòsit efectuat al Registre de l'Administració de Centre sinó a la data que han d'arribar les tesis (abans de les 13 h) a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química.


Últims dies perquè una Tesi arribi a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química (abans de les 13.00 h):

Dijous 24 de gener  --  resolució a la Comissió del 31/01/19

Dijous 21 de febrer  --  resolució a la Comissió del 28/02/19

Dijous 21 de març  --  resolució a la Comissió del 28/03/19

Dijous 25 d'abril -- resolució a la Comissió del 02/05/19

Dijous 23 de maig -- resolució a la Comissió del 30/05/19

Dijous 13 de juny -- resolució a la Comissió del 20/06/19

Dijous 11 de juliol -- resolució a la Comissió del 18/07/19

 


Dates de les properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química:

Dijous 31 de gener

Dijous 28 de febrer

Dijous 28 de març

Dijous 2 de maig

Dijous 30 de maig

Dijous 20 de juny

Dijous 18 de juliol

 

Oportunament es comunicaran les dates de les properes comissions.

Comparteix-ho: