Calendari de dipòsit de Tesis

Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar a la Comissió de Doctorat s'han de presentar amb antel·lació suficient. Les dates que s'indiquen com a últim dia no es refereixen a la data de la sol·licitud de dipòsit efectuat al Registre de l'Administració de Centre sinó a la data que han d'arribar les tesis (abans de les 13 h) a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química.


Últims dies perquè una Tesi arribi a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química (abans de les 13.00 h):

 

Dimecres 30 de setembre -- resolució a la Comissió del 08/10/2020

Dijous 5 de novembre -- resolució a la Comissió del 12/11/20

Dijous 10 de desembre -- resolució a la Comissió del 17/12/20

Dijous 21 de gener -- resolució a la Comissió del 28/01/21 

 

 


Dates de les properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química:

 

Dijous 8 d'octubre de 2020

Dijous 12 de novembre de 2020

Dijous 17 de desembre de 2020

Dijous 28 de gener de 2021

 

Oportunament es comunicaran les dates de les properes comissions.

Comparteix-ho: