Calendari de dipòsit de Tesis

IMPORTANT: Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar per la Comissió de Doctorat del mes que desitgeu s'han de presentar amb antelació suficient.

PROCEDIMENT: Heu d'enviar per mail a secretaria tota la documentació relacionada (la sol·licitud de dipòsit us servirà de guia per saber què adjuntar), inclosa la tesi i l'informe de la Comissió de Seguiment conforme us autoritza a realitzar el dipòsit. Donada la conformitat per part de secretaria de que tot és correcte, es realitza el registre de la sol·licitud a través d'instància genèrica de la Seu electrònica.

Un cop registrada, arriba a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Els acords s''envien a la Secretaria d'Estudiants i Docència abans de l'últim dia que s'indica al calendari següent. Segons el dia i hora que arribin passaran per la Comissió de Doctorat del mes corresponent.

 

Últims dies perquè una sol·licitud de dipòsit i documentació relacionada arribi a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química (abans de les 13.00 h) i s'aprovi per la Comissió de Doctorat de Facultat:

 

Dijous 19 de gener -- resolució a la Comissió del 26/01/2023

Dijous 16 de febrer     -- resolució a la Comissió del 23/02/2023

Dijous 16 de març  -- resolució a la Comissió del 23/03/2023

Dijous 20 d'abril -- resolució a la Comissió del 27/04/2023

Dijous 18 de maig  -- resolució a la Comissió del 25/05/2023

Dijous 15 de juny -- resolució a la Comissió del 22/06/2023

Dilluns 10 de juliol -- resolució a la Comissió del 17/07/2023

Divendres 29 de setembre -- resolució a la Comissió del 19/10/2023

Dijous 9 de novembre -- resolució a la Comissió del 16/11/2023

Dijous 30 de novembre -- resolució a la Comissió del 14/12/2023

 

Dates de les properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química:

 

Dijous de 26 de gener de 2023

Dijous de 23 de febrer de 2023

Dijous de 23 de març de 2023

Dijous de 27 d'abril de 2023

Dijous de 25 de maig de 2023

Dijous de 22 de juny de 2023

Dilluns de 17 de juliol de 2023

Dijous 19 d'octubre de 2023

Dijous 16 de novembre de 2023

Dijous 14 de desembre de 2023

 

Oportunament es comunicaran les dates de les properes comissions.

Comparteix-ho: