Calendari de dipòsit de Tesis

Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar a la Comissió de Doctorat s'han de presentar amb antel·lació suficient. Les dates que s'indiquen com a últim dia no es refereixen a la data de la sol·licitud de dipòsit efectuat al Registre General sinó a la data que han d'arribar les tesis més documentació aprovada per Comissió Acadèmica a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química.


Últims dies perquè una Tesi arribi a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Química (abans de les 13.00 h):

 

Dijous 2 de desembre -- resolució a la Comissió del 16/12/2021

Dijous 20 de gener -- resolució a la Comissió del 27/01/22

Dijous 17 de febrer -- resolució a la Comissió del 24/02/2022

Dijous 17 de març -- resolució a la Comissió del 24/03/2022

Dijous 21 d'abril     -- resolució a la Comissió del 28/04/2022

Dijous 19 de maig  -- resolució a la Comissió del 26/05/2022

Dimecres 15 de juny -- resolució a la Comissió del 22/06/2022

Dilluns 11 de juliol  -- resolució a la Comissió del 18/07/2022

 

Dates de les properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química:

 

Dijous 16 de desembre de 2021

Dijous 27 de gener de 2022

Dijous 24 de febrer de 2022

Dijous 24 de març de 2022

Dijous 28 d'abril de 2022

Dijous 26 de maig de 2022

Dimecres 22 de juny de 2022

Dilluns 18 de juliol de 2022

 

Oportunament es comunicaran les dates de les properes comissions.

Comparteix-ho: