Condicions

Presentació dels originals

  • Per sol·licitar una correcció o una traducció, utilitzeu el formulari de sol·licitud.
  • Els textos s’han d’enviar obligatòriament en format electrònic. No s’accepten manuscrits, encara que s’hagin escanejat.
  • Reviseu prèviament els originals (tant si es tracta d’una correcció com d’una traducció) amb un verificador ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.
  • No s’accepten correccions de traduccions fetes pels usuaris o per les màquines.
  • Per sol·licitar la traducció d’un text del qual no sou autor, en cas que vulgueu difondre el document traduït (entre l’alumnat o els assistents a un congrés, per exemple), cal l’autorització expressa de l’autor, que heu de trametre’ns signada.

 

Lliurament de les feines

  • En el termini acordat, els textos corregits o traduïts es retornen per correu electrònic a la persona que hagi sol·licitat l’encàrrec.
  • En el nom dels fitxers s’hi afegeix una terminació que mostra el tipus de servei (si és una correcció o una traducció) i la llengua de treball (seguint la codificació internacional). Per exemple, -cca per a les correccions de català o -ten per a les traduccions cap a l’anglès. En el cas dels fitxers HTML, els noms dels fitxers no es modifiquen.
  • Sempre que el format ho permeti i l’usuari ho vulgui, els textos corregits es lliuren amb marques de revisió, a fi que l’autor pugui tenir constància dels canvis introduïts.
  • A més del text corregit o traduït, s’envien els comentaris i observacions que, a criteri del corrector o del traductor, l’autor del text ha de tenir en compte a l’hora de fer-ne la supervisió: fragments de significat dubtós, alternatives possibles, informacions que cal comprovar, etc.