Les marques de revisió del Word

El Microsoft Word incorpora l’eina Control de canvis, que permet fer el seguiment de les esmenes fetes en un document de manera fàcil i molt visual. Una vegada activat el control de canvis, es marquen les supressions, les insercions i els canvis de format que introdueix l’usuari.

És un sistema molt útil per a les correccions o els documents compartits, ja que permet veure els errors i la manera de resoldre’ls del corrector, o les esmenes entrades per cada un dels autors del text. Així, es pot reflexionar sobre la naturalesa i precisió dels canvis, i comparar el document original i el document final. Després, la mateixa eina permet o bé acceptar i incorporar els canvis proposats, o bé rebutjar-los i mantenir el text original.

Els Serveis Lingüístics han elaborat unes instruccions sobre el funcionament i la interpretació de les marques del Word. S’hi detallen la manera d’activar i desactivar el control de canvis, de modificar la visualització de les esmenes, i d’acceptar o rebutjar les modificacions. Les instruccions, que poden canviar segons la versió del Word, estan disponibles al Dipòsit Digital de la UB, en la col·lecció Guies Pràctiques dels Serveis Lingüístics. Més avall podeu trobar els enllaços a les darreres versions. 1

  1. Si voleu més informació sobre el  Dipòsit Digital de la UB, podeu consultar l’apunt del blog «El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona».

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.