Traducció de documents acadèmics

Les traduccions de títols, certificats acadèmics i altres documents emesos per la Universitat de Barcelona tenen caràcter oficial (no caràcter legal) i sempre han d’acompanyar el document original.

Traduccions al castellà

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans d’estudis
Plans docents*
Procediment Us heu d’adreçar a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre, que gestiona l’encàrrec directament amb els Serveis Lingüístics.
Tarifa Servei gratuït
* Per tramitar la sol·licitud, les secretaries heu de fer servir el document estandarditzat per indicar els plans que cal traduir i adjuntar-lo al formulari.

Traduccions a l’anglès

Documents Títols (homologats i propis)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans docents abreujats*
Procediment Us heu d’adreçar a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre, que gestiona l’encàrrec directament amb els Serveis Lingüístics.
Tarifa Servei gratuït

* Els plans docents abreujats únicament inclouen la informació relativa als objectius, hores, temari, avaluació i bibliografia. No contenen ni les competències ni la metodologia.

Abans de tramitar la petició amb la secretaria, assegureu-vos que la traducció abreujada del pla docent us serveix a efectes de convalidació o reconeixement de crèdits.

Per tramitar la sol·licitud, les secretaries heu de fer servir el document estandarditzat per indicar els plans que cal traduir i adjuntar-lo al formulari.
Documents Plans d’estudis
Plans docents complets
Procediment

Heu d’emplenar aquest formulari i omplir almenys tots els camps obligatoris. Feu servir el document estandarditzat per indicar els plans que cal traduir i adjunteu-lo al formulari. Si voleu un pressupost, indiqueu-ho.

Assegureu-vos que no necessiteu una traducció jurada i que us cal la traducció del document complet.
Tarifa* 0,1162 €/paraula (+ 21 % d’IVA, si escau)
Tarifa mínima de 30 €
* Les feines no es comencen fins que no s’ha pagat l’encàrrec.

Traduccions a l’alemany, francès o italià

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans d’estudis
Plans docents
Procediment Heu d’emplenar aquest formulari i omplir almenys tots els camps obligatoris. Heu d’adjuntar els documents que calgui traduir. Si voleu un pressupost, ho podeu indicar al mateix formulari.
Tarifa* 0,1162 €/paraula (+ 21 % d’IVA, si escau)
Tarifa mínima de 30 €
* Les feines no es comencen fins que no s’ha pagat l’encàrrec.

Traduccions a altres llengües

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans d’estudis
Plans docents
Procediment Heu d’emplenar aquest formulari i omplir almenys tots els camps obligatoris. Si la llengua a la qual heu de traduir la documentació no apareix al formulari, trieu alemany i especifiqueu-la a les observacions. Heu d’adjuntar els documents que calgui traduir. Si voleu un pressupost, ho podeu indicar al mateix formulari.
Tarifa* 0,1162 €/paraula (+ 21 % d’IVA, si escau)
Tarifa mínima de 40-50 €, segons la llengua de destinació
* Les feines no es comencen fins que no s’ha pagat l’encàrrec.
Traducció de documents acadèmics d’estudiants beneficiaris de protecció internacional

D’acord amb el Protocol per a l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de la Universitat de Barcelona, es tradueix al català la documentació acadèmica necessària per resoldre les sol·licituds d’accés als estudis de grau, màster, postgrau i doctorat.

Documents Títols
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Procediment La secretaria d’estudiants i docència de cada centre gestiona l’encàrrec directament amb els Serveis Lingüístics.
Tarifa Servei gratuït, a càrrec del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística