en directe

El web semàntic: més enllà d’una extensió del web actual?

11 April, 2014
Catalan
Public
Master number
2517
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

Al final de la dècada dels noranta, Tim Barners-Lee, del W3C (World Wide Web Consortium), comença a parlar del 'web semàntic', amb l’objectiu de complementar els continguts del web actual amb dades estructurades que puguin ser interpretades i explotades per màquines. Tot i les enormes possibilitats que el web semàntic ofereix, alguns aspectes, com ara la complexitat tecnològica, han provocat que el seu procés d’adopció hagi estat lent.

Els objectius del seminari són: conèixer l’evolució, l’estat actual i les perspectives de futur del web semàntic; destacar les principals dificultats per a la seva implementació; contrastar els principals avantatges que el web semàntic pot aportar; identificar els estàndards més importants; posar en comú experiències que s’han dut a terme en l’àmbit d’arxius i biblioteques.

Acte realitzat el dia 9 d'abril de 2014 al Seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB). Per ampliar més informació: http://www.ub.edu/biblio/aula-jordi-rubio-i-balaguer/segon-seminari-de-laula-jordi-rubio-i-balaguer-curs-2013-2014.html

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual