en directe

L'ambigüitat en l'anotació de corpus digitals. Mariona Taulé

27 October, 2023
Catalan
Public
Master number
4899
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

El divendres 27 d’octubre de 2023 té lloc a l’Aula Joan Maragall (111) de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, l’organització del 31è Col·loqui Lingüístic realitzat pel Grup d'Estudi de la Variació, la secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona. 

En aquesta nova edició del CLUB ens proposem estudiar el fenomen de l’ambigüitat des de diferents perspectives, des de les més “internes” a la llengua o gramaticals, fins a les pragmàtiques, lligades a l’ús, i les més “externes”, associables sobretot amb els camps filosòfic i jurídic. Des de les primeres, ens preguntarem fins a quin punt l’ambigüitat es pot diferenciar de fenòmens com la generalitat de sentit, la vaguetat o la sensibilitat al context; des de les segones, explorarem com es maneja l’ambigüitat en la construcció d’ecosistemes jurídics intel·ligents, per una banda, i en l’enginyeria conceptual, per una altra. 

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual