en directe

Máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual

8 April, 2022
Spanish
Public
Master number
4538
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

El màster incideix en els processos d‟evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins a l'actualitat i que han configurat el nostre present. Planteja una visió global de la història que contribueix a desenvolupar la capacitat d'analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en què vivim i, en conseqüència, fomentar el respecte pels valors de l'altre i la consciència cívica.

S'orienta a persones interessades en recerca històrica, amb voluntat d'aprofundir l'estudi de la historiografia contemporània i les diverses línies de recerca i tendències recents a l'àmbit de les ciències històriques.

Així mateix, vol formar professionals capacitats per aplicar el coneixement històric als àmbits de la cultura i la comunicació. Aquest màster dóna accés al doctorat i la realització de pràctiques.

 


El máster incide en los procesos de evolución y ruptura que se han producido desde el siglo XIX hasta la actualidad y que han configurado nuestro presente. Plantea una visión global de la historia que contribuye a desarrollar la capacidad de analizar y comprender la diversidad histórica y cultural del mundo en que vivimos y, en consecuencia, a fomentar el respeto por los valores del otro y la conciencia cívica.

Se orienta a personas interesadas en investigación histórica, con voluntad de profundizar en el estudio de la historiografía contemporánea y las diversas líneas de investigación y tendencias recientes en el ámbito de las ciencias históricas.

Asimismo, quiere formar profesionales capacitados para aplicar el conocimiento histórico a los ámbitos de la cultura y la comunicación. Este máster da acceso al doctorado y a la realización de prácticas.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual