en directe

El portafoli electrònic com a complement docent d'habilitats clíniques

13 maig, 2011
Català
Públic
Número de màster
1416
Icona notificar Notificar

El portafoli es una eina d'avaluació continuada que permet reflexió per part de l'alumne i interrelació fluida amb el professorat. Al mateix temps serveix per reforçar coneixements. La instauració del portafoli en format paper ha demostrat la seva utilitat i en format electrònic pot aportar avantatges.
Objectius: Valorar el compliment del portafoli als cinc mòduls d'habilitats clíniques que es realitzen al nostre Campus, conèixer el grau de satisfacció dels alumnes i determinar la càrrega del procés pel professorat.
Material i mètodes: Alumnes matriculats el curs 2009/10 a l'assignatura d'Habilitats clíniques de quart de Medicina al Campus de Bellvitge. Realització de cinc mòduls d'habilitats clíniques establint per cada un d'ells: objectius primaris i secundaris a assolir, indicadors, autoaprenentatge i transcripció a un portafoli on-line. Quantificació de l'assistència als diferents seminaris i tallers pràctics i realització del portafoli utilitzant el programa Mahara del Campus virtual de la UB. Avaluació i comentari per part del professorat.
Resultats: Assistència als seminaris i tallers: 97% dels alumnes (29/30). Realització dels diferents portafolis: 87%. Portafolis avaluats: 152 (100%). El 40 % dels alumnes van manifestar necessitar més temps per a la seva realització. Producció de 302 intercanvis de correu electrònic professors-alumnes. El temps promig de resposta del professorat va ser de 48 hores. El temps promig de valoració dels treballs va ser de 40 minuts per portafoli.
Conclusions: 1ª El compliment dels alumnes fou molt alt. 2ª Ha generat una bona interacció alumne-professor, demostrant ser una bona eina docent. 3ª El temps invertit per part del professorat i dels alumnes probablement es podrà disminuir amb l'experiència. Aquests resultats ens animen a continuar treballant amb aquesta eina formativa

Rosa Vilallonga és doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en Anestesiologia i Reanimació. Professora associada del Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina. Cap d'estudis i presidenta de la Comissió de Docència de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Membre del Grup consolidat COMBELL d'Innovació Docent. Premi Col.lectiu Jaume Vicens Vives 2009, com a Grup COMBELL a l'Innovació docent. Premi a l'Excel·lència professional 2010 del Col·legi de Metges de Barcelona. Categoria: Docència. Premi Diario Médico a la Mejores Ideas de la Sanidad 2010, Categoria: Iniciativa Legal, Ética i Deontológica.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual