en directe

Utilitat de les wikis per al treball cooperatiu i col·laboratiu

25 març, 2011
Català
Públic
Número de màster
1416
Icona notificar Notificar

D'entre les eines de web 2.0, el treball amb wikis constitueix una de les eines més útils per a l'ensenyament aprenentatge, especialment per a l'edició cooperativa i col·laborativa de textos en llengua materna o estrangera. Potencia el treball de grup a distància i, a la vegada, un alt control de les aportacions de cada alumne. Permet produir hipertext i hipermèdia organitzat en marcs de fàcil navegació. D'aquesta manera es fan palesos diferents procediments de construcció del coneixement i resulta possible incidir en el desenvolupament de competències d'organització dels continguts transferibles a diferents matèries. En aquesta sessió es presentaran alguns d'aquests aspectes, i també una experiència concreta d'utilització de les wikis per a l'aprenentatge de la llengua estrangera. També es faran propostes concretes d'activitats des del punt de vista de la planificació, implementació i avaluació.

Rosa M. Torrens és doctora i professora TEU de la UB des de 1997, encarregada de les assignatures de Metodologia de l'Italià com a L2 i d'Italià Empresarial, entre altres. Està especialitzada en didàctica de la llengua estrangera, noves tecnologies, sociolingüística i anàlisi del discurs interaccional dins i fora de l'aula. Ha impartit cursos, seminaris i conferències amb relació a aquests àmbits a la UB, al Col·legi de Llicenciats i Doctors de Madrid, a la Università degli Studi di Torino, a l'Istituto Italiano di Cultura, i a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona i de Múrcia, entre d'altres. És autora d'un curs d'italià semipresencial (Formació d'Italià Empresarial a Distància, FODIE, a http://www.ub.edu/fodie/fodie) en vies de difusió.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual