Informe 2020

CARIMED2020 portada

Aquesta es la versió web de l'informe CARIMED 2020 (Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis) que el grup de recerca FEHMlab de la Universitat de Barcelona realitza per a l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest és un dels resultats del Conveni per al seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la província de Barcelona. Amb aquests estudis es pot realitzar el seguiment de l'estat ecològic dels rius de la Província de Barcelona, fent un incís especial en l'estudi de la biodiversitat de fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents que es troben dintre de les àrees protegides de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i si els canvis ambientals globals estan afectant la estructura d'aquests ecosistemes.

 

L'informe complet en PDF (versió per imprimir) pot descarregar-se al següent link: CARIMED informe 2020

 

Aquest treball pot ser citat com a:

Fortuño, P.; Acosta R.; Soria, M.; Cañedo-Argüelles, M.; Cambra, J.; Cid, N.; Fernández, J.; Múrria, C.; Prat, N.; Quevedo, G.; Rodríguez, N.; Verkaik, I.; Vinyoles, D.; Bonada, N. (2021). Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2020. Diputació de Barcelona. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals (Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius; 29). 66 pp. Pàgina web: http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2020