La recerca al campus de l’Alimentació de Torribera

Lorem ipsumEl campus de l’Alimentació de Torribera té operatiu un edifici de 2.178 m² dedicat a la recerca, amb laboratoris de nutrició i bromatologia, bioquímica i biologia molecular, química (orgànica i inorgànica), biologia cel·lular, nutrició aplicada, microbiologia i diversos serveis científics en què hi ha ubicats dotze grups de recerca. La major part d’aquests grups de recerca, procedents de les facultats de Farmàcia, Biologia, Química i Medicina, són consolidats o emergents i formen part de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona. És per aquest motiu que, per acord del Vicerectorat de Recerca, s’ha ubicat la Direcció i la Secretaria de l’INSA al mateix edifici, amb la finalitat de fer una doble funció: internament, aglutinar la promoció de la recerca del campus, i, externament, gestionar l’agregació de la recerca associada a l’Institut procedent de les diferents facultats. Igualment, fora d’aquest edifici, i ubicats a l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer), hi ha altres grups de recerca com ara l’Observatori de l’Alimentació, procedent de la Facultat de Geografia i Història, i el grup de Bioinformàtica i Modelització Molecular.

La importància de la recerca en el desenvolupament del campus de l’Alimentació de Torribera i la importància de l’existència d’activitat docent i recerca, duta a terme simultàniament pel professorat i els investigadors traslladats al campus, no pot ocultar que en una primera etapa la dimensió dels edificis és una limitació important. Cal tenir present que la potència de la UB en camps relacionats amb l’alimentació està molt disseminada a les diverses facultats i que cal entendre l’activitat de recerca globalment, tot i el paper de referència que la mateixa UB vol per al campus de l’Alimentació de cara a l’exterior. El caràcter interdisciplinari que es vol donar a la recerca del campus no pot amagar la important participació dels grups de recerca del Departament de Nutrició i Bromatologia que, per raons d’espai, no han pogut desplegar una reorganització completa, i en alguns casos el grups només han pogut traslladar a l’edifici de recerca del campus una part del seu potencial investigador. A més, la recerca en àmbits relacionats amb l’alimentació no es limita a l’INSA, sinó que altres centres o instituts de recerca de la mateixa Universitat o del CERCA també aporten investigadors o grups de recerca en aquest àmbit.

 

icona pdf Grups de recerca de la UB amb personal ubicat al campus de l’Alimentació de Torribera

 

 

 

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte