Recerca i transferència

Lorem ipsumEl campus de l’Alimentació de Torribera té operatiu un edifici de 2.178 m² dedicat a la recerca, amb laboratoris de nutrició i bromatologia, bioquímica i biologia molecular, química (orgànica i inorgànica), biologia cel·lular, nutrició aplicada, microbiologia i diversos serveis científics en què hi ha ubicats dotze grups de recerca. La major part d’aquests grups de recerca, procedents de les facultats de Farmàcia, Biologia, Química i Medicina, són consolidats o emergents i formen part de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona. És per aquest motiu que, per acord del Vicerectorat de Recerca, s’ha ubicat la Direcció i la Secretaria de l’INSA en el mateix edifici, amb la finalitat de fer una doble funció: internament, aglutinar la promoció de la recerca del campus, i, externament, gestionar l’agregació de la recerca associada a l’Institut procedent de les diferents facultats. Igualment, fora d’aquest edifici, i ubicats a l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer), hi ha altres grups de recerca com ara l’Observatori de l’Alimentació, procedent de la Facultat de Geografia i Història, i el grup de Bioinformàtica i Modelització Molecular.

La importància de la recerca en el desenvolupament del campus de l’Alimentació de Torribera i la importància de l’existència d’activitat docent i recerca, duta a terme simultàniament pel professorat i els investigadors traslladats al campus, no pot ocultar que en una primera etapa la dimensió dels edificis és una limitació important. Cal tenir present que la potència de la UB en camps relacionats amb l’alimentació es troba molt disseminada a les diferents facultats i que cal entendre l’activitat de recerca globalment, tot i el paper de referència que la mateixa UB vol per al campus de l’Alimentació de cara a l’exterior. El caràcter interdisciplinari que es vol donar a la recerca del campus no pot amagar la important participació dels grups de recerca del Departament de Nutrició i Bromatologia que, per raons d’espai, no han pogut desplegar una reorganització completa. En alguns casos, els grups només han pogut traslladar a l’edifici de recerca del campus una part del seu potencial investigador. A més, la recerca en àmbits relacionats amb l’alimentació no es limita a l’INSA, sinó que altres centres o instituts de recerca de la mateixa Universitat o del CERCA també aporten investigadors o grups de recerca.

icona pdf Grups de recerca de la UB amb personal ubicat al campus de l’Alimentació de Torribera

Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA)

logo INSAL’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB) és un institut propi que neix amb l’objectiu de fer front a les demandes i les necessitats de la societat actual pel que fa a recerca, formació i prestació de serveis als sectors relacionats amb la indústria agroalimentària. Els seus investigadors són experts en diferents àmbits de la nutrició, l’anàlisi i el control dels aliments, en seguretat alimentària i en l’estudi de les repercussions socials i econòmiques de l’alimentació.

 

L’Institut va ser aprovat l’any 2005, promogut per vint-i-dos grups de recerca d’onze departaments que estan adscrits a les facultats de Farmàcia, Biologia, Química i Geografia i Història. Dinou d’aquests grups són —o formen part de— catorze grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya.

 

Els objectius principals de l’Institut són potenciar la recerca dins dels àmbits en què treballa, fomentant la col·laboració entre investigadors i l’establiment d’equips multidisciplinaris; promoure la participació en programes de recerca institucionals i de l’Administració i, especialment, en projectes de recerca europeus; fomentar el desenvolupament de projectes conjunts amb empreses dels sectors relacionats amb l’àmbit d’actuació de l’Institut; posar a disposició de l’entorn social tot el potencial de la UB en relació amb aquest àmbit, especialment la formació de tècnics i especialistes i la prestació de serveis; fomentar la transferència de coneixements i la difusió dels resultats de la recerca entre la societat i les administracions, i assessorar els consumidors, les empreses i les administracions públiques sobre aspectes de nutrició, qualitat i seguretat alimentària.

 

Àrees prioritàries de recerca de l’INSA-UB

La recerca de l’Institut s’agrupa en tres programes principals:

 • Recerca en Nutrició i Aliments Funcionals
 • Recerca en Seguretat Alimentària
 • Recerca en Innovació Analítica

— Composició i valor nutritiu dels aliments.

— Aliments funcionals: efectes sobre la salut dels aliments i dels seus ingredients, des de la molècula fins als estudis amb models experimentals i amb humans.
— Efectes dels microorganismes (i la tecnologia associada) sobre el valor nutritiu dels aliments.
— Higiene, qualitat i anàlisi dels aliments: aplicació de tècniques de biotecnologia i d’enginyeria genètica. Anàlisi sensorial dels aliments.
— Seguretat alimentària: identificació de microorganismes i de substàncies químiques; estudis d’innocuïtat.
— Noves tecnologies en l’elaboració, el tractament i la preparació dels aliments i aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient.
— Hàbits i conductes alimentàries de la població; ofertes en l’àmbit de l’educació i l’assessorament al sector alimentari.

Relació amb la docència de postgrau

Al principi de l’any 2008, l’Institut va promoure i impulsar un nou màster de seguretat alimentària, fomentat a escala interinstitucional i coordinat a través d’una comissió promotora formada per representants del mateix Institut, la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) de la Generalitat de Catalunya. Aquest màster forma part de l’oferta acadèmica vinculada a la Facultat de Farmàcia i impartida al campus de l’Alimentació de Torribera a partir del curs 2012-2013, i constitueix una oferta interuniversitària UB-UAB amb una forta implicació de professionals de l’ACSA. El màster, coordinat per la UB, es va començar a impartir el febrer del 2009, de manera semipresencial, a la seu de l’Institut de Formació Contínua IL3.

 

Els objectius formatius del màster són «formar professionals capaços de fer, amb una base científica, una avaluació racional dels problemes que es plantegen en l’àmbit de la seguretat dels aliments, amb capacitat d’integrar-se en equips de treball d’empreses públiques i privades, i que siguin competents en tasques de prevenció, detecció, avaluació, gestió, comunicació i presa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària».

 

Pel que fa al doctorat, l’Institut participa en els programes següents, en el marc de l’Escola de Doctorat de la UB:

 • Alimentació i Nutrició
 • Biomedicina
 • Biotecnologia
 • Nutrició i Metabolisme
 • Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Grups que formen l’Institut

Absorció i Metabolisme Intestinal de Nutrients
IP: Rut Ferrer Roig
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Amines i Poliamines Bioactives en els Aliments
Grup consolidat 2009 SGR668
IP: M. Carmen Vidal Carou
Antioxidants Naturals: Polifenols
IP: Rosa Lamuela Raventós
Forma part del grup consolidat Polifenols Naturals, 2009 SGR724
Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids
IP: Carmen López Sabater
Forma part del grup consolidat Antioxidants Naturals, Vins i Caves, i Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids, 2009 SGR606
Autoimmunitat i Tolerància
IP: Margarida Castell Escuer
Forma part del grup consolidat Teràpia Anticancerosa, Inflamació i Immunomodulació, 2009 SGR118
Bioanàlisi
Grup consolidat 2009 SG1110
IP: José Barbosa Torralbo
Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments
IP: Cristina Andrés Lacueva
Forma part del grup consolidat Polifenols Naturals, 2009 SGR724
Ecologia dels Sistemes Agrícoles (AGROECOSYSTEMS)
Grup consolidat 2009 SGR1058
IP: F. Xavier Sans Serra
Eicosanox
IP: Juan José Moreno Aznárez
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Estrès Oxidatiu i Nutrició
IP: Teresa Mitjavila Cors
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Fisiologia Digestiva i Adaptacions Nutricionals (FIDAN)
IP: Miquel Moretó Pedragosa
Forma part del grup consolidat Fisiologia i Nutrició Experimental, 2009 SGR471
Fisiologia i Fisiopatologia Nutricionals
IP: Joana M. Planas Rosselló
Forma part del grup consolidat Fisiologia i Nutrició Experimental, 2009 SGR471
Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians
Grup consolidat 2009 SGR004
IP: Joan Tomàs Magaña / Miquel Regué Queralt
Microbiologia dels aliments
IP: Núria Rius
Observatori de l’Alimentació (ODELA)
IP: Jesús Contreras Hernández
Qualitat Nutricional i Tecnològica dels Lípids
Grup consolidat 2009 SGR1422
IP: R. Codony Salcedo Informe d’Avaluació, 2008-2010
Recerca i Qualitat Parasitològica dels Aliments
IP: M. Soledad Gómez
Recerca en Toxicologia (UB-PCB)
Grup consolidat 2009 SGR414
IP: Joan M. Llobet Mallafré
Unitat de Química Analítica de la Facultat de Farmàcia (QAFAR)
IP: Lluïs Puignou
Forma part del grup consolidat Bioanàlisi, 2009 SG1110
Unitat de Tecnologia dels Aliments
IP: Carme González Azón
Forma part del grup consolidat Enginyeria de Processos d’Oxidació Avançada, 2009 SGR
Vins, Aromes i Factors de Qualitat d’Aliments i Begudes
IP: Susana Buxaderas i Elvira López Tamames
Forma part del grup consolidat Antioxidants Naturals, Vins i Caves, i Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids, 2009 SGR606
Virus Entèrics
Grup consolidat 2009 SGR024
IP: Albert Bosch Navarro / Rosa Pintó

Ubicació

Ubicació

Edifici de recerca (Gaudí). Despatx número

Direcció de l’Institut

Professor Miquel Moretó Pedragosa

Catedràtic del Departament de Fisiologia

Secretaria de l’Institut

Professora M. Carmen Vidal Carou
Catedràtica del Departament de Nutrició i Bromatologia

Secretaria

Tel.: 934 020 908

a/e: insa@pcb.ub.es

 

La recerca en alimentació i nutrició a la Universitat de Barcelona [HUBc, campus d’excel·lència internacional]

imatgeLes interaccions institucionals en R+D

La recerca al campus de l’Alimentació de Torribera ha de fonamentar-se principalment en els grups de recerca que s’han traslladat als laboratoris de recerca. No obstant això, l’estratègia del projecte passa pel fet que una part important la desenvolupi l’INSA, que ubica la seva seu de la Direcció als mateixos espais. La creació d’una recerca multidisciplinària com a resultat de l’agregació de diversos grups hauria de ser un punt fonamental del campus, que s’hauria de complementar amb el conjunt d’activitats dels grups que pertanyen a l’INSA i que no són als laboratoris del campus. Igualment, la presència de grups procedents d’altres instituts i la relació amb investigadors dels hospitals universitaris i dels hospitals universitaris associats ha de suposar un complement per a la dinamització de les activitats i dels projectes nascuts al campus. Cal remarcar de manera especial l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i els investigadors de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). L’àrea de l’alimentació i la salut, a més, està lligada amb hospitals de referència com el de Sant Joan de Déu en nutrició pediàtrica.

 

A més, en relació amb el mateix sector productiu, cal esmentar la necessària coordinació del campus de l’Alimentació amb la Fundació Bosch i Gimpera (transferència), els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (oferta tecnològica) i el Parc Científic de Barcelona (amb la plataforma de Toxicologia).

 

Cal fer esment de la necessària coordinació entre la recerca del campus i la del departaments, especialment els ubicats a la Facultat de Farmàcia, com ara el Departament de Nutrició i Bromatologia, que avui són una referència en el sector, sense oblidar la riquesa de la UB en els nombrosos grups distribuïts que formen part d’aquesta família.

 

HUBc, el campus de la salut de la UB

El HUBc, un dels campus d’excel·lència internacional estatals que han rebut la qualificació del Ministeri d’Educació (2010), ha estat impulsat per la Universitat de Barcelona per articular una agregació d’actors de l’àmbit de la salut, principalment hospitals i instituts de recerca. Reuneix quatre centres docents i sis hospitals distribuïts en diferents campus, entre els quals hi ha el campus de l’Alimentació de Torribera, que destaca en els aspectes relacionats amb la nutrició humana i la dietètica.

 

Promoció de les interaccions externes a la UB en el camp de l’alimentació

Interaccions amb altres universitats i institucions externes a la UB

Una de les preocupacions en desenvolupar el projecte de campus de l’Alimentació va ser la coordinació amb els passos que ja s’havien fet. Calia traslladar les fortaleses de la UB cap al nou campus, juntament amb les titulacions de grau de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb la no duplicació d’accions consolidades en altres campus per altres actors. Es van iniciar contactes per buscar relacions de cooperació i eficiència interna, juntament amb la promoció de la competitivitat internacional amb altres projectes com ara el Centre Tecnològic en Nutrició i Salut promogut per la Universitat Rovira i Virgili, el Clúster Agroalimentari desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya, i el Centre Especial de Recerca. Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments relacionat amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, les relacions fluides amb la Fundació Alícia i amb el centre adscrit a la UB especialitzat en hoteleria i Turisme (el CETT), permeten ocupar un espai privilegiat que indica sense error la necessitat i l’oportunitat d’establir millors contactes de cooperació i anàlisi de les potencialitats d’una possible aliança universitària agroalimentària. Aquests contactes, que haurien de concretar-se en convenis estratègics de col·laboració i participació dins les activitats de promoció del creixement econòmic i l’oferta universitària internacional de qualitat, han de ser paral·lels i harmònics amb la construcció d’un mapa dins el Pla estratègic agroalimentari de Catalunya 2012-2015 que lidera el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Interaccions amb les estructures d’àmbit estatal relacionades amb la alimentació

La Universitat de Barcelona, membre fundadora de la Fundació Triptolemos, ha proposat desenvolupar com a grup de treball intern de la Fundació una xarxa espanyola de campus d’excel·lència internacionals (CEI) agroalimentaris. En els darrers anys, els projectes de CEI han ajudat a prioritzar àmbits temàtics, científics i sectorials de l’economia productiva i a promoure agregacions estratègiques que busquen accions concretes de promoció del coneixement dins el triangle educació—recerca—innovació. Les primeres reunions de desenvolupament de la proposta de xarxa agroalimentària de CEI espanyols es duran a terme amb la coordinació del campus de l’Alimentació de la UB als espais del recinte de Torribera, fet que busca imprimir un coneixement general sobre l’oportunitat i la dedicació en el marc del projecte estratègic.

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte