MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • El Born (Barcelona)
    El Born (Barcelona)

    La propera intervenció arqueològica a El Born CCM, dins del programa ArqueoBorn, es farà en dues cases del jaciment, la casa Santmartí i la casa Corrales, amb l’objectiu d’esgotar l’estratigrafia conservada i tenir tota la seqüència crono-estratigràfica entre finals del segle XIII i l’any 1717

Projecte d’intervenció a la Casa Corrales del jaciment d’època moderna del Born (Barcelona).

La propera intervenció arqueològica a El Born CCM, dins del programa ArqueoBorn, es farà en dues cases del jaciment, la casa Santmartí i la casa Corrales, amb l’objectiu d’esgotar l’estratigrafia conservada i tenir tota la seqüència crono-estratigràfica entre finals del segle XIII i l’any 1717, moment de la destrucció d’aquesta part de la ciutat per la construcció d’una ciutadella militar.

En el cas de la casa Corrales, ha estat excavada en diferents fases: l’any 2001, amb la descoberta de les restes arqueològiques en el moment de la construcció de la Biblioteca Provincial i en el desenvolupament de les campanyes d’excavació amb alumnes del grau d’arqueologia de la UB, on es va actuar als àmbits 16 i 19 (any 2016) i àmbit 14 (any 2017). En la futura campanya es rebaixaran els àmbits 14 i 18, que actualment es troben amb paviments datats al segle XV.

La casa Santmartí va ser excavada en la campanya de l’any 2018, deixant nivells datats entre els segles XV i XVI.

Direcció: Sr. Antonio Fernàndez

Tutorització: Dra. Queralt Solé

Calendari: Intervenció sense oferta actualment

Nombre de places: 5 / 5

Observacions: No s’excava els caps de setmana. Es torna a casa cada dia