Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Llicència ChemOffice+ Cloud pels usuaris UB

La Universitat de Barcelona té contractada la ChemOffice+ Cloud Site License que dóna accés als usuaris UB (estudiants i PAS/PDI) als següents productes:

  • ChemOffice Suite i ChemDraw (versions professional)
  • ChemDraw cloud
  • Signals Notebook Individual Edition
  • ChemOffice+ (Windows)

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
PhysioEx 10.0 (simulacions de laboratori de Fisiologia)

PhysioEx Web és una eina de simulació de pràctiques de laboratori de Fisiologia, propietat de l’editorial Pearson. S’inclouen 12 exercicis amb 63 activitats diferents.

“…PhysioEx™ 10.0 Laboratory Simulations in Physiology provide newly formatted exercises in HTML for increased stability, web browser flexibility, and improved accessibility. The 12 Exercises contain 63 easy-to-use laboratory simulation activities that complement or replace wet labs, including those that are expensive or time-consuming to perform in class.  PhysioEx allows students to repeat labs as often as they like, perform experiments without harming live animals, and conduct experiments that are difficult to perform in a wet lab environment because of time, cost, or safety concerns….”

La UB i Pearson han arribat a un acord per poder oferir els accessos a la plataforma en condicions molt favorables de contractació per aquest curs 2020/2021.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Matlab per estudiants

L’Àrea TIC ha negociat amb The Mathworks una llicència Campus Wide per poder oferir a la comunitat universitària l’accés al programari Matlab , Simulink i totes les toolbox disponibles (+90) en les millors condicions.

En el cas dels estudiants de la UB, amb la llicència Campus Wide es facilita l’accés sense cost a tot el col·lectiu, permetent que es descarreguin i s’instal·lin Matlab en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
IBM SPSS Statistics Premium per estudiants

Nota de gener 2021 sobre la renovació de la llicència de SPSS

Hem publicat els nous codis d’autorització, que permeten activar SPSS fins a 01/01/2022. Aquests codis serveixen tant per una nova instal·lació com per renovar la llicència d’instal·lacions ja fetes amb anterioritat.

La UB ha negociat amb IBM l’ampliació de prestacions de la llicència campus que tenia contractada, passant a l’edició IBM Statistics Premium. Amb la nova llicència s’inclouen tots els mòduls d’anàlisi: SPSS Missing Values, SPSS Decision Trees, SPSS Direct Marketing, SPSS Neural Networks, etc…i també l’accés al col·lectiu d’estudiants, de manera que puguin instal·lar-se SPSS en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
IBM SPSS Modeler Premium per estudiants (accés via IBM Academic)

La UB està adherida al programa IBM Academic Initiative des del que IBM facilita una gran quantitat de recursos tecnològics a la comunitat universitària.

Entre ells, accés al programari IBM SPSS Modeler Premium, que s’utilitza en la docència d’alguns ensenyaments de la nostra institució.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Atlas TI per estudiants

La llicència Campus que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Atlas TI en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
MS Office Professional Plus per ús personal

Dins del contracte Campus entre Microsoft i la Universtat de Barcelona, s’obren a tota la comunitat de la UB una sèrie de serveis al núvol de Microsoft. Són els anomenats serveis Office 365. Entre ells, el servei anomenat Office 365 ProPlus, que dóna la possibilitat d’instal·lar la versió MS Office Professional Plus en l’equip personal de l’usuari per usos particulars. Aquest servei només està disponible als estudiants, PAS i PDI de la UB.
(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
ArcGIS Desktop -ArcMap- per estudiants

Amb la llicència Site que la Universitat de Barcelona té contractada amb ESRI s’inclou l’ús sense cost per part dels alumnes del programari ArcGIS Desktop -ArcMap- amb el mòdul Advanced (ArcInfo) i totes les extensions. Els alumnes poden instal·lar-se el programari en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Mathematica per estudiants

Amb la llicència Mathematica for Students,  Wolfram dóna accés al programa Mathematica  als alumnes de les Facultats de Matemàtiques, Física i Geologia i dels ensenyaments d’Economia, Estadística, Enginyeria Química i Bioquímica. Aquest col·lectiu podrà instal·lar-se el programa en els seus equips personals.
(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
SAS per estudiants

Resultat d’una negociació amb SAS Institute Inc., l’ÀreaTIC ha signat un addendum al contracte per ampliar l’abast de la llicència, Educational Analytical Suite, de manera que també sigui accessible al col·lectiu d’estudiants de la UB. Amb això, els alumnes podran instal·lar  SAS als seus equips personals.

L’Àrea TIC ha preparat un SAS Depot específic des d’on es pot descarregar i instal·lar el SAS.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
UCINET 6 per estudiants i professors. Benefici per COVID-19

Davant la impossibilitat d’accedir als equipaments de les aules d’informàtica pel confinament provocat pel COVID-19, l’Àrea TIC ha sol·licitat a Analytich Technologies accés al programari UCINET per a que els estudiants i professors puguin instal·lar-ho als seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Statgraphics Centurion per estudiants. Statgraphics Stratus

La llicència Site que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Statgraphics Centurion en els seus equips personals amb sistemes MS Windows.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Mapviewer 8.x per estudiants

La llicència Campus contractada per la Universitat de Barcelona, i finançada per les Facultats de Dret i Geografia i Història, permet que qualsevol alumne es descarregui i s’instal·li Mapviewer 8.x en el seu equip personal.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
MNova Lite CDE (Chemdraw Edition)

Amb la llicència Site dels productes ChemBio i ChemDraw, contractada a PerkinElmer, es disposa d’accés al programari d’anàlisi RMN (Ressonància Mangètica Nuclear) MNova Lite CDE de Mestrelab. Es tracta d’una versió de iniciació, amb anàlisi en 1D, del programari més avançat MNova. Podeu veure les diferències entre MNova Lite CDE i MNova.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Labview per estudiants

La UB disposa d’una llicència Academic Site License, que dóna accés a una gran part del catàleg de productes de National Instruments incloent Labview, Circuit & Design Suite i Controladors.

S’ofereix accés als estudiants per a que puguin tenir els productes instal·lats en els seus equips personals. La restricció és que l’estudiant només usarà els productes dins del seu procés d’aprenentatge.

(més…)