Hotels

Recomanem que realitzeu la reserva d’allotjament al més aviat possible, ja que durant les dates de la Conferència la demanda és elevada.

Des de l’Organització, recomanem els hotels següents propers a la seu de la Conferència:

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació