Programa

El programa presenta els continguts de les tres sessions, que es desenvoluparan durant els dos dies d'IRED'19.

La actes es publicaran en aquest web
durant la primera quinzena del mes de febrer.

 

La actas se publicarán en este web
durante la primera quincena del mes de febrero.

 

The proceedings will be published on this website
during the first half of February.