Comunicacions

 

 • Dates
  • Ampliació enviament de comunicacions:
   Fins al 6 de setembre de 2019.
  • Avaluació de comunicacions:
   Fins a l’1 de octubre de 2019.
   Presentació en la conferència de les comunicacions acceptades: 4-5 de de novembre de 2019.

 

 

 • Normes d’acceptació i presentació
  • Podrà enviar-se qualsevol treball científic que s’englobi dins de les línies temàtiques de la conferència: vegeu línies temàtiques. No obstant, correspon al Comitè Científic tant l’acceptació del treball com la decisió final sobre l’adjudicació a una línia determinada.
  • S’acceptaran dos tipus d’aportacions: (i) Treballs/informes de recerca i (ii) Experiències o propostes d’intervenció.
  • Les contribucions a la conferència seran treballs de caràcter científic o professional inèdits i originals no presentats a cap revista, congrés o similar.
  • S’utilitzaran les plantilles facilitades per enviar la proposta (títol, resum, paraules clau, desenvolupament).
  • Almenys un dels autors de les comunicacions ha d’estar inscrit en el congrés un cop s’accepti la seva proposta (en el cas de no acceptar un treball, l’autor pot sol·licitar la devolució del 100% de l’import de la inscripció).
  • Cada autor inscrit podrà presentar un màxim de dos treballs.
  • De cada comunicació s’entregaran tants certificats de presentació de treballs com autors/es estiguin inscrits.
  • No es lliurarà el certificat de presentació d’aquells treballs que no s’exposin durant la celebració de la sessió, en la data i hora adjudicada.
  • Un cop finalitats el congrés, i transcorreguts un màxim de 60 dies, es podrà accedir a través del web del congrés al llibre d’actes amb ISBN.

 

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació