Cancel·lació d’inscripció

Les cancel·lacions s’han de dirigir per escrit a la Secretaria Tècnica de la Conferència (hola@creacongresos.com). La retenció per despeses de cancel·lació es determinarà en funció de la data de comunicació amb el criteri següent:

  • Per a cancel·lacions abans del 3 d’octubre es reemborsarà el 80% de l’import d’inscripció (20% de despeses de gestió de Crea Congresos).
  • A partir del 4 d’octubre no es realitzaran devolucions.

Les devolucions es realitzaran dins dels 15 dies laborals posteriors a la finalització de la Conferència, per transferència bancària a nom de qui la va realitzar.

Política de substitució: Si la persona inscrita no pot participar en la Conferència, previ avís d’almenys 5 dies naturals d’anticipació a la data de celebració, es podrà substituir per una altra persona.

 

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació