Instituts de recerca

En 30 anys, la recerca en Educació ha canviat. Un dels factors més importants en aquest canvi han estat els grups de recerca, que han aportat solidesa als procediment, riquesa als temes, interdisciplinarietat als enfocaments.

El segle XXI ha portat nous desafiaments. El finançament a través de convocatòries competitives d’àmbit internacional mostra la debilitat del model de grups davant de les propostes presentades per centres d’investigació. La investigació educativa necessita dotar-se de nous mitjans i recursos, trobar formes de visibilització més potents, aportar equips més interdisciplinaris i enfortir les línies de recerca.

I, un pas més, hem de ser conscients del pes que té Espanya i les seves institucions d’Educació Superior en un context globalitzat: cal que aquests instituts treballin de manera coordinada i col·laborativa.

De tot això ens parlaran representants dels instituts d’investigació en Educació agrupats en una xarxa espanyola:

  • Processos d’agrupació i cohesió de grupos.
  • Noves estratègies en presentació de projectes.
  • Visibilitat, rellevància i avaluació de la recerca.

Participen

Jesús Salinas Ibáñez
Universitat de Illes Balears - Institut de Recerca i Innovació Educativa

Jesús Salinas Ibáñez
Universitat de Illes Balears - Institut de Recerca i Innovació Educativa
María José Rodríguez Conde
Universidad de Salamanca - Instituto Universitario de Ciencias de la Educación

María José Rodríguez Conde
Universidad de Salamanca - Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Ana Maria Porto Castro
Universidade de Santiago de Compostela - Instituto de Ciencias da Educación

Ana Maria Porto Castro
Universidade de Santiago de Compostela - Instituto de Ciencias da Educación
Moisès Esteban-Guitart
Universitat de Girona - Institut de Recerca Educativa

Moisès Esteban-Guitart
Universitat de Girona - Institut de Recerca Educativa
Emilio Álvarez Arregui
Universidad de Oviedo - Instituto de Investigación e Innovación Educativa

Emilio Álvarez Arregui
Universidad de Oviedo - Instituto de Investigación e Innovación Educativa

 

Modera

Antonio Bartolomé Pina
Universitat de Barcelona - Institut de Recerca en Educació

Antonio Bartolomé Pina
Universitat de Barcelona - Institut de Recerca en Educació

 

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació