Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Revisar i valorar les activitats emprades en experiències prèvies amb el criteri d’afavorir el  desenvolupament harmonitzat, seqüencial i integrat de les dues competències.
  • Elaborar un catàleg d’activitats docents, de diferent nivell de complexitat, que estimulin en l’alumnat el raonament crític i analític en el treball individual i grupal.
  • Dissenyar activitats per a l’autoavaluació (pre i post desenvolupament de cada assignatura) dels progressos individuals en l’assoliment i millora continua de les competències treballades prioritàriament en l’assignatura.
  • Crear els criteris d’avaluació docent de les competències, d’acord amb la seqüenciació, per nivells, de desenvolupament de les mateixes.
  • Avaluar els resultats de les avaluacions docents i de l’avaluació de les activitats per part de l’alumnat, per assignatures (en projectes successius podríem fer una avaluació global entre assignatures)
  • Comparar els resultats de les avaluacions dintre i entre les assignatures
Codi del projecte: 
2015PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Codina Mata, Nuria
Participants: 
Tomeu Vidal Moranta, Enric Pol i Urrútia, Neus Roca Cortés, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Moisés Carmona Ferrer, Raúl Vicente Vicente, Rafa Alonso, Irene Álvarez, María Palacín Lois, Unai Vicente, Neus Roca Cortés
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Societat Salut i Benestar, Psicologia Social, Psicologia dels Grups i Comportament Col•lectiu, Psicologia Social Aplicada, Psicologia de les Organitzacions, Intervenció Psicològica