GID-InnovaSEIS

Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social
Presentació: 
El GIDC InnovaSEIS es un grup interdisciplinar i interuniversitari que treballa de forma col·laborativa per a la millora de l’ensenyament aprenentatge en els àmbits de la protecció a la infància i de la salut. Els principals objectius per els propers 3 anys són els següents:

- Millorar les competències transversals en els estudiants, especialment el treball en equip, el compromís ètic i la creativitat.
- Fomentar els drets dels infants com a eix transversal en la intervenció socioeducativa.
- Desenvolupar instruments d’avaluació de necessitats aplicables a diferents contextos d’intervenció.
- Elaborar materials docents innovadors que permetin millorar la formació universitària des d’un enfocament comú basada en els drets i en la resiliència.
- Oferir beneficis a la comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei des de la universitat.
- Fer difusió de les activitats del grup.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/130
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Membres del grup: 
Núria Fuentes-Peláez
Anna Mundet Bolós
Maria Isabel Mateo Goma
Julio Rodríguez Rodríguez
Gemma Crous Parcerisas
Paulo Padilla Petry
Maria Carmelita Lapadula
Judith Rabassa Pares
Jordi Méndez Ulrich
Sara Pérez Hernando
Montse Freixa Niella
Héctor Alonso Martínez