GrInDoFi

Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup:

Canviar la manera d’aprendre:

- donant una formació per la professionalització dels alumnes,

- aconseguint un paper més actiu de l’alumne en l’aprenentatge,

- fomentant la comprensió, la capacitat de raonar i la solució de problemes,

- fent del professor un tutor-guia (director) del procés de formació.

Fomentar:

- el coneixement de les maneres d’aprendre dels alumnes, detectant fortaleses i corregint deficiències,

- l’ús de les tecnologies en el procés d’ensenyança

- aprenentatge, mitjançant:

- l’accés a múltiples recursos d’informació,

- l’ús de medis electrònics de comunicació i de treball,

- la integració de les eines de comunicació i gestió acadèmica en un sistema en línia,

- l’auto-avaluació, que possibiliti avançar en el propi procés d’aprenentatge.

Paraules clau: ciències fisiològiques, entorns virtuals, presa de decisions, simulació de pràctiques, sistemes d'avaluació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/049
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Torrella Guio, Joan Ramón
Membres del grup: 
GINÉS VISCOR CARRASCO
JOSEFINA BLASCO MÍNGUEZ
TERESA CARBONELL CAMOS
JAUME FERNÁNDEZ BORRÀS
Mª ÀNGELS GALLARDO ROMERO
ANTONI IBARZ VALLS
NORMA-VIOLETA ALVA BOCANEGRA
TERESA PAGÈS COSTAS
IRENE GARCÍA MEILÁN
SERGIO SÁNCHEZ NUÑO
SARA RAMOS ROMERO
LAURA FERNÁNDEZ ALACID
GAROA SANTOCILDES MARTINEZ

Projecte/s del Grup