Introducció de la impressió 3D en assignatures impartides per la Secció d’Enginyeria Química a la Facultat de Química

La finalitat principal d’aquesta proposta és que els estudiants de l’assignatura d’Expressió Gràfica (EG) puguin adquirir de manera integral (conceptualització-disseny-fabricació) i adaptada al seu àmbit d'estudi els coneixements i destreses relacionats amb l’enteniment de l’espai 3D a partir de representacions en 2D. Aquest aprenentatge es realitzarà mitjançant la integració de la Impressió 3D a l’assignatura, tot mitjançant eines de disseny assistit per ordinador, de tal manera que els estudiants puguin generar models físics de diferents unitats de procés relacionades amb l’àmbit de l’enginyeria química i dels materials. A més, es pretén que els models impresos puguin servir per millorar l’ensenyament-aprenentatge de les operacions unitàries a l’assignatura d’Enginyeria Química del Grau de Química (EQ-Q) on es detecta una certa dificultat alhora de relacionar i els conceptes tractats a les classes amb la pràctica industrial dels processos químics. Amb un plantejament més ambiciós, i sempre que els resultats del projecte fossin positius, aquesta pràctica es podria estendre en un futur a més assignatures de formació bàsica en enginyeria química impartides en altres graus de la UB per professors de la Secció d’Enginyeria Química.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Respecte l'assignatura d'Expressió Gràfica:

- Capacitar l’alumnat de l’assignatura d’Expressió Gràfica en la generació de models físics d’equips i unitats funcionals de l’àmbit de l’enginyeria química i de materials a partir de dissenys 2D/3D mitjançant ordinador. 

Respecte l'assignatura d'Enginyeria Química:

- Introduir la utilització de models generats mitjançant impressió 3D com a eina per millor l’ensenyament-l’aprenentatge de les operacions unitàries en l’assignatura d’Enginyeria Química 

Codi del projecte: 
2023PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Alberto Cruz Alcalde
Participants: 
Jordi Bonet Ruiz
Alexandra Elena Plesu Popescu
Eliana Ramírez Rangel
Núria López Vinent
Yen Keong Cheah
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ENGINYERIA QUÍMICA
QUÍMICA
Assignatures implicades: 
360335 Expressió Gràfica
360766 Enginyeria Química