Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Millora del procés d’aprenentatge dels estudiants juntament amb una millora de la pràctica educativa que implica la mesura, la recopilació, l’anàlisi de dades sobre el progrés i els rendiment dels estudiants, amb la finalitat de comprendre i optimitzar l'aprenentatge i l'entorn on es produeix.
  • Introducció de les analítiques d'aprenentatge, que permeti la interpretació de dades produïdes i recollides dels estudiants per orientar sobre la seva progressió acadèmica, predir actuacions immediates i identificar elements problemàtics que permetin adaptar de manera ràpida i eficaç les estratègies educatives que millor s'adaptin als alumnes (aprenentatge adaptatiu).
Codi del projecte: 
2021PID-UB/014
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Alexandra Elena Plesu Popescu
Participants: 
Eliana Ramírez Rangel, Jordi Bonet Ruiz
Ensenyament/s: 
Grau de Química
Assignatures implicades: 
Enginyeria Química