PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món del reciclatge, de l'ecodisseny i de la responsabilitat social a partir d'un encàrrec real. - Coordinar un projecte amb materials procedents de rebuig i d'estocs de venda que alguns fabricants decideixen no comercialitzar, i que cedeixen a la Fundació Formació i Treball (FIT), organització sense ànims de lucre que pretén la formació i inserció laboral. Entre els diferents articles que recull la FIT hi podem trobar fustes, ferro, cartró, roba (procedent dels contenidors Roba Amiga), calçat i complements de moda, dels quals en tenen entrades periòdiques i n'acumulen vàries tonelades als seus magatzems. L'objectiu de la FIT és proposar nous productes, a partir dels materials provinents de recollida i de cessió d'estocs, per aconseguir que persones en risc d'exclusió social puguin reciclar-los, tot fent nous objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny. - Fer participar els estudiants de tercer curs del Grau en disseny activament en el FITstorming, a partir d'exercicis i projectes que proposin nous productes o serveis útils per a la societat i que, a més, generin llocs de treball. - Emprar un protocol d'autoavaluació de manera que els estudiants puguin valorar els punts forts i els punts febles de la seva proposta.  - Crear un blog interactiu per part de tots els estudiants de tercer, on els diferents grups de treball pengin els continguts de les seves propostes seguint un procediment normalitzat de treball. Traspassar aquesta informació a l'espai virtual de les altres assignatures que participen en proposta d'innovació docent. - Analitzar a les aules, en el context de diferents assignatures teòriques dels diferents cursos del Grau, l'impacte i la viabilitat d'aquestes propostes, que en definitiva pretenen allargar la vida útil d'alguns materials tot transformant-los a partir de l'ecodisseny, i comptant amb tecnologies de transformació senzilles a càrrec de persones en risc d'exclusió que seran formades per la FIT per dur a terme aquestes transformacions.  - Fer difusió de les millors propostes dins el marc de la Setmana Europea de la Prevenció en Residus, organitzada per l'Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya). - Difondre l'experiència docent als canals de difusió habituals, com revistes d'art i disseny i congresos d'innovació educativa (CIDUI).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/002
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Rosa Povedano i Ferré, Teresa Valverde Gefaell, Miquel Mallol Esquefa, Joan Morales Moras, Raquel Pelta Resano, Anna Calvera Sagué, Efrain Fogli Romero, Ana Villagordo Vergara, Íngrid Payán
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Assignatures implicades: 
Projectes de disseny experimentals I, Teories de la imatge i la significació, Conceptes de l'art modern, Història, teoria i pràctica del dsseny II, Crítica del disseny i anàlisi de les noves tendències, Iniciació al Projecte fi de grau, Projecte Final de Grau