Team-based Learning a Farmacologia

Al grup d'innovació docent Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut ja fa uns anys que treballem el que anomenem Aprenentatge Funcional. Així, dissenyem activitats d'aplicació a les quals els alumnes fan servir els seus coneixements per resoldre casos clínics. Un dels dèficits detectats és la preparació prèvia dels estudiants. Per aquest motiu, volem implementar la metodologia d'aula inversa per treballar de forma intensiva els conceptes a estudiar abans de les sessions en grup on s'analitzen els casos.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal del projecte és implementar la metodologia d'aula inversa a la nostra metodologia d'aprenentatge funcional, amb què esperem millorar la preparació prèvia dels estudiants i per tant a un aprenentatge més significatiu. També es vol aconseguir un major seguiment del curs per part de l'alumnat, també a les sessions del grup-classe en què l'assistència no és del 100% com a les activitats pràctiques.

Els objectius concrets del projecte, per tant, són els següents:

-Treball autònom de l'alumne més intens

-Treball en grup (amb la incorporació d'una nova activitat al resoldre tests en grup a l'apartat de coneixements)

-Participació més activa / sessions més dinàmiques a les sessions grupals amb tot el grup/classe

-Major assistència a les sessions grupals amb tot el grup/classe

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B43
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Fernandez Dueñas, Victor
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Farmacologia Odontologia
Linies d'innovació: