Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

Secundàriament, la introducció d’aquesta innovadora i atractiva eina de gamificació pretén també fomentar l’interès per l’assignatura i, com a conseqüència d’això, incrementar l’assistència de l’alumnat a l’aula. Els casos que els estudiants hauran de resoldre pretenen integrar diversos continguts docents, promoure la reflexió per part dels estudiants i consolidar-ne els seus coneixements i capacitats. A més, es pretén que treballin en petits equips, fomentant-se també aquesta competència.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte docent té com a objectiu principal la millora de l’aprenentatge de l'alumnat de l’assignatura de Farmacologia General (assignatura obligatòria; 6 crèdits ECTS). Els coneixements assolits en aquesta assignatura són clau pel correcte desenvolupament de les assignatures de Farmacologia i Terapèutica I i II, que els estudiants realitzen durant el curs següent (assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS cadascuna). És, per tant, d’especial rellevància l’aprenentatge i consolidació de certs conceptes claus en la terapèutica. 

Per a assolir aquest objectiu s’implementarà una eina de gamificació a l’aula, una Escape Room virtual, com a mitjà per a estudiar casos (aprenentatge basat en problemes), i amb els objectius complementarisde:

1. Motivar l’alumne per incentivar-ne l’assistència a l’aula en les sessions de Seminari, afavorint la implicació dels estudiants en un entorn d’aprenentatge immersiu.

2. Incrementar d’una manera atractiva la retenció dels coneixements treballats.

3. Augmentar els coneixements sobre altres aspectes de la farmacologia per millorar la seva formació.

4. Fomentar el treball en equip i la competitivitat.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/042
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
F. JAVIER PALOMER TARRIDAS
Participants: 
Jordi Camarasa Garcia, Elena Escubedo Rafa, Joan Carles Laguna Egea, Marcel·lí Carbó Banús, Raul López Arnau
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Grau de Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica (itinerari simultani)
Assignatures implicades: 
Farmacologia General (assignatura obligatòria; 6 crèdits ECTS; tercer curs, segon semestre)