La Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP) és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per integrar els principals investigadors universitaris de Catalunya que estudien el disseny i l’avaluació de les polítiques públiques des d’un punt de vista econòmic.

Destaquem

Seminari XREPP sobre l’augment dels preus dels actius i la disminució de la quota de treball

Les àrees d’interès del Dr. Pedro Trivín són la macroeconomia, la desigualtat, els mercats de treball i les sèries de panells temporals.

Seminari XREPP sobre la percepció dels preus de l’habitatge

La professora Alicia Rambaldi actualment fa la seva recerca sobre models de sèries temporals i espacials amb aplicació a la modelització dels preus de l’ habitatge, les comparatives internacionals i productivitat sectorial.