Grup d’Investigació en Economia Pública (GIEP) – Universitat de Girona

Director: Nicolás Boccard

Telèfon: 972 418719

Fax: 972418032

A/e: nicolas.boccard@udg.es

Anar a la pàgina web del GIEP

GIEP-UdG

Acció Col·lectiva

Investigador: Dolors Berga

Mètodes per prendre decisions.

Educació.

Investigador: Elena del Rey.

Finançament Educació Superior: Emprestis /Renta.

Organització Industrial- mercats elèctrics.

Investigador: Nicolas Boccard

Integració Mercats i Energia Eòlica.

Competència Imperfecta.

Medi ambient

Investigador: Renan Goetz.

Gestió Forestal

Us del aigua i de la Terra.