transferenciaestatdelbenestar 

Assegurar la sostenibilitat i l’eficàcia de l’estat del Benestar

PENSIONS

Mesurar la transferencia de recursos entre generacions

Des del punt de vista macro, analitzem, a partir del pressupost agregat, les despeses/ingressos afectats per l’edat i els imputem emprant enquestes o dades administratives. Aquesta imputació permet mesurar el moviment de recursos entre grups d’edat mitjançant tres mecanismes:

1) Les transferències familiars

2) Les transferències públiques

3) El recurs al mercat de capitals (renda del capital i estalvi).

Hem desenvolupat els primers “comptes de transferències nacionals” espanyols en el marc d’un projecte internacional integrat per més de 40 països (ntaccounts.org). Per un llibre que conté un primer anàlisi comparatiu, veure:

- Ronald Lee and Andrew Mason, eds.(2011) "Population aging and the generational economy: A global perspective" Edward Elgar Publishing (llibre)

Per a resultats addicionals per al cas espanyol:

- Patxot, C., Rentería, E., Sánchez Romero, M., Souto, G., (2015) Can we keep the pre-crisis living standards? An analysis based on NTA profiles in Spain, The Journal of the Economics of Ageing.

Avaluar l'equilibri de l'estat del benestar en prestacions als nens i als avis

- Patxot C, Rentería E, Sánchez Romero M, Souto G (2012) ‘"Measuring the balance of government intervention on forward and backward family transfers using NTA estimates: the modified Lee arrows" International Tax and Public Finance 19, 442-461.

El estado del bienestar más allá de las pensiones, La Vanguardia, Dinero 9 de juny de 2013.

Simular canvis en el pressupost futur deguts a l'envelliment de la població

Avaluació de la sostenibilitat de l’estat del benestar en el seu conjunt:

- Bonin, H., Patxot, C., Souto, G. (2014) "Cyclically Neutral Generational Accounting" Fiscal Studies, 35 (2), 117-137.

- Patxot, C., Renteria, E., Sánchez-Romero, M., Souto, G. (2011) “Integrated results for GA and NTA for Spain: some implications for the sustainability of welfare state”, Moneda y Crédito, 23:7-51.

Avaluació de programes aïllats:

- Patxot, C., Moral-Arce, I., Souto, G. (2008) “La sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social en España: Una primera aproximación a partir de la MCVL”, Revista de Economía Aplicada, Número E-1 (vol. XVI), 2008, pàgs. 29 a 66.

- Paluzie, E.; Patxot, C.; Souto, G., (2013), Perspectives d'una Seguretat Social catalana, Eines, Secció d'Estudis Socieconòmics, Fundació Josep Irla, 39-45.

- Participació en el Llibre Blanc per a la Transició Nacional, Àmbit de la Seguretat Social. (2014).

Microsimulador din��� mic del sistema de pensions

- Desenvolupament d’un microsimulador dinàmic del sistema de pensions, que permet avaluar juntament amb la sostenibilitat, l’adequació de les prestacions (distribució intrageneracional)

Combinació de micro i macrosimulació per analitzar l’impacte redistributiu (intra i intergeneracional) del sistema educatiu i del sistema de pensions.

Pensions d'incapacitat permanent

La qualitat del mercat de treball expulsa als treballadors amb discapacitat permanent més que no pas la pensió de discapacitat:

- Meritxell Solé (2010) “Trayectorias laborales e incapacidad permanente” Premio FIPROS (Fondo de Investigación de la Protección Social) , Ministerio de Trabajo e Inmigración - Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Debats sobre el futur de les pensions

Vídeo del 15 de setembre de 2015 en què es debat el futur de les pensions al programa "Més 324" al canal 3/24. Es va comptar amb la presència de dos economistes: la investigadora de la XREPP Ció Patxot, membre del CAEPS, i Alfred Pastor, de l'IESE Business School.

- Article de Sergio Espuelas al diari Agenda Pública (29 de maig de 2017), “El Estado del Bienestar ¿Cuándo se quedó España a la cola de Europa?

-  03/07/2016 - Entrevista a Concepció Patxot a Els matins de TV3 sobre la situació de la guardiola de les pensions

Entrevista a Concepció Patxot  5/6/2017 i reemeses el 20/08/2017. TV3: Programa "El dia de demà: La Població".

- Divendres, 6 gener 2017 - 'La guardiola de les pensions' amb Jaume Quibus i Concepció Patxot, www.rtve.es › Radio › Ràdio 4.

- Elisenda Paluzie concedeix una entrevista a France 24 TV sobre les balances fiscals, 23 de desembre del 2017.

Video del 22 de gener del 2018 en què es debat el futur de les pensions amb dues economistes: Miren Etxezarreta, doctora en Economia de la London School of Economics i la UAB, i Concepció Patxot, professora de Teoria Econòmica de la UB. Les dues han analitzat la proposta de la ministra Fátima Báñez per ampliar la base de càlcul de la pensió a tota la vida laboral del treballador. També han donat algunes de les claus que expliquen el buidatge de la guardiola del fons de reserva de les pensions i quin serà el seu futur. De fet, les dues coincideixen que les pensions disminuiran perquè cada vegada vivim més anys i el fons de reserva de la Seguretat Social es buida, mentre els jubilats perden poder adquisitiu.

SALUT

Estudi de l’obesitat i l'obesitat infantil a Catalunya i Espanya

 - L’obesitat creix i els costos mèdics són superiors en les persones que la pateixen UB Notícies, 28 de febrer de 2014.

- Joan Gil, Joan Costa-Font (2008) "Aspectos económicos de la obesidad:
Evidencia y políticas públicas para el caso español
CÁTEDRA Fedea – “la Caixa”
de Economía de la Salud y Hábitos de Vida.

-  "Els costos de l'obesitat" El Punt Avui, 21 març 2014.

La transmissió intergeneracional d’estils de vida:

- Joan Gil, Joan Costa Font (2013) Intergenerational and socioeconomic gradients of child obesity Social Science & Medicine, Volume 93, September 2013, Pages 29–37.

Avaluació polítiques fiscals i intervencions escolars per combatre l’obesitat infantil: El sobrepès i l'obesitat infantils són un dels problemes més importants de salut als què s'enfronten les societats industrialitzades com Catalunya. Volem unir esforços amb professionals mèdics, administracions públiques i empreses del sector per tal de desenvolupar programes de detecció, gestió i prevenció de la obesitat i el sobrepès infantils que s’amotllin en volum i forma a les necessitats socials del moment econòmic i les característiques econòmiques dels infants.

- Joan Gil, Guillem López-Casasnovas, Toni Mora "Taxation of unhealthy consumption of food and drinks: An updated literature review" Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 207-(4/2013): 119-140

Estudi de la diabetis

Control de la diabetis i impacte sobre els costos sanitaris i utilització de recursos sanitaris.
Crisi econòmica i evolució de la síndrome metabòlica.

Capital social i Salut

Atur i incidència en malalties mentals:

- Ina Stoyanova, Luis Díaz-Serrano (2012) "Salut mental i capital social: una anàlisi comparativa entre la població immigrant i nativa a CatalunyaEn: Recerca i immigració IV. Convocatòria ARAFI-2008. Ciutadania i Immigració, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2012, 17-41 p.

Avaluació de polítiques de salut europees

Avaluació d’estructures i polítiques sanitàries d’abast transfronterer a la UE:

- Projecte ECABEUROPE, "Evaluating Care Across Borders"(2010-2013)

Avaluació i comparació de polítiques sanitàries nacionals a la UE:

- Meritxell Solé et al. (2012) "Clinical guidelines in the European Union: Mapping the regulatory basis, development, quality control, implementation and evaluation across member statesHealth Policy 107 (2012) 146–156

- Meritxell Solé et al. (2012) Capítol d'Espanya a "Clinical Guidelines for Chronic Conditions in the European Union" Observatory Studies Series, European Observatory of Health Systems and Policies

Atenció primària

- Marisol Rodríguez, Meritxell Solé (2010) "Estimació i anàlisi de la despesa en atenció primària i salut comunitària a Catalunya, 2005-2008" Cap. 3 Estudis dʼEconomia de la Salut (Volum III), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

COHESIÓ SOCIAL

Cohesió territorial i desenvolupament local

Polítiques d'avaluació de les necessitats de las comunitats locals en desenvolupament del territori, ocupació i creixement econòmic.

Polítiques de reducció de la segregació urbana

Implementació de programes d’inserció de la població estrangera en el teixit urbà català.

Polítiques d’habitatge

Eficiència i equitat, fiscalitat, ajuts destinats a les llars amb menys recursos. Polítiques d’oferta orientades a la demanda.

Polítiques en immigració

Polítiques relatives a la immigració, discriminació i capital social.

Durant l'època del boom immobiliari a Espanya, els bancs van aplicar tipus d'interès discriminatoris a les hipoteques concedides a la població immigrada:

- Luis Diaz-Serrano Josep M. Raya (2011): "Is there Discriminatory Mortgage Pricing against Immigrants in the Spanish Lending Market?IZA DP No. 5578, Institute for the Study of Labor.

Malgrat tenir pitjors condicions laborals i una major exposició al risc en el seu lloc de treball, els immigrants tenen un probabilitat significativament més petita de patir qualsevol tipus invalidesa originada al seu lloc de treball. Els immigrants tendeixen a ser més tolerants que els nadius en treballs que impliquen unes pitjors condicions ambientals i amb una major exposició al risk. Malgrat tot, les condicions laborals tendeixen a millorar amb els anys de residència, el que implica que a Catalunya existeix un procés d'assimilació de la població immigrada al mercat laboral:

- Meritxell Solé, Luis Diaz-Serrano, Marisol Rodríguez (2010)"Work, Risk and Health: Differences between Immigrants and Natives in SpainIZA DP No. 5338, Institute for the Study of Labor.

Notícies en Estat del Benestar