Supervisió de Tesis Doctorals

Categories

XREPP promou la cosupervisió de les teiss de doctorat per millorar la qualitat de la supervisió. Si us plau cerca el cosupervisor de tesis que més et convingui.

Pots cerca per categoria segons la classificació de la American Economics Association, per paraula clau o per nom del supervisor.

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP