Grup de Recerca en Economia i Política Públiques (GEPP) –  Universitat Autònoma de Barcelona

Director: Miguel Ángel López García

Telèfon: 935811229

A/e: MiguelAngel.Lopez@uab.es

GEEP-UAB

Miguel Angel López García (IP): Impostos, Política Fiscal, Política Pública i Política d’habitatge.

Jordi Bacaria Colom: Economia Internacional, Economia de la Integració Europea i Economia Política.

Isabel Busom : Estratègies, rendibilitat i Polítiques R+D+I.

Jana Hromcovà Biela: Macroeconomia i creixement econòmic.

Rosella Nicolini: Geografia econòmica: Teoria de la localització i aplicacions, Economia Internacional.

Xavier Ruiz del Portal Bravo: Impostos, Política Fiscal.

Guadalupe Souto: Sistema de pensions i educació. Envelliment de la població.

Estudiant de doctorat Alicia Gómez Tello:  Economia política de la Integració Europea