Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) – Universitat de Barcelona

Directora: Elisenda Paluzie Hernández

Telèfon: 93 402 43 11

A/e: epaluzie@ub.edu

Anar a la pàgina web del CAEPS.

LÍNIES DE RECERCA

Economia Internacional i Integració Econòmica

Investigadors: E.Paluzie

Estructura Espacial dels Salaris.Moviments Migratoris Interregionals al Segle XX.Efectes de la integració Europea sobre el comerç internacional.

Envelliment de la Població i Política de Transferències interregionals

Investigadors: C.Patxot i G.Abbio

Viabilitat del sistema de Pensions.Interacció entre política de Transferències interregionals i fecunditat.Comptabilitat Generacional.

Política Sanitària

Investigadors: J.Gil, I. Stoyanova, M. Solé,

Economia de la Salut: Despesa Sanitària, Equitat i Salut, Assegurament Sanitari.Economia i Obesitat, Economia i Salut mental.Envelliment de la població, salut i dependència.

Economia Catalana i Predicció Econòmica

Investigadors: E.Paluzie