Innovation Day 6 de maig

Innovation Day:

https://startub.ub.edu/agenda/innovation-day/

Resol reptes d’inclusió i sostenibilitat. Per a alumnes de qualsevol universitat/facultat. 

+ 1 ECTS a tots els participants
3 premis de 500€
Possibilitat d’inscripció en equip

Inscripció oberta

L’i-Day és una activitat en la qual estudiants de diverses àrees acadèmiques treballen junts resolent reptes a us que s’enfronta la societat. Els reptes d’enguany giren entorn de la inclusió i la sostenibilitat, que estaran proposats per 3 empreses col·laboradores.

Totes les propostes seran avaluades per un jurat, que atorgarà 500€ a cadascuna de les 3 millors propostes.