Skip to main content

Polítiques afectives de les narratives romàntiques: de la recerca a l'aula

Seminari
Dijous 26 octubre 2023, de 9h a 12h
Aula 1, Edifici Ramon Llull
Campus de la Universitat de les Illes Balears
07120 Palma de Mallorca
Activitat presencial

Katarzyna Paszkiewicz i Andrea Ruthven (ADHUC-Universitat de les Illes Balears), juntament amb Paloma Fresno Calleja (Universitat de les Illes Balears) coordinen el seminari internacional "The Affective Politics of Romance: From Research to The Classroom". Hi intervenen Alexa Weik von Mossner (Universität Klagenfurt), Irene Pérez Fernández (Universidad de Oviedo) i Julia Szołtysek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Aquesta activitat és un resultat dels projectes finançats «Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene» i «Romance for Change: Diversity, Intersectionality and Affective Reparation in Contemporary Romantic Narratives». 

Coordinació
Katarzyna Paszkiewicz,
Andrea Ruthven,
Paloma Fresno Calleja
Participant(s)
Irene Pérez Fernández,
Julia Szołtysek,
Alexa Weik von Mossner
Organització
PROJECT Cinema and Environment: Affective Ecologies in the Anthropocene (PID2019-110068GA-I00 - MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033);
PROJECT Romance for Change: Diversity, Intersectionality and Affective Reparation in Contemporary Romantic Narratives (PID2021-122249NB-I00);
Facultat de Filosofia i Lletres;
LITANGLO - Contemporary Anglophone Literatures;
Romance Changes;
British and Comparative Cultural Studies: Identities and Representation (BRICCS);
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5919