Skip to main content

Andrea Ruthven

Universidat de les Illes Balears
Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
a.ruthven@uib.cat

Investigadora

ANDREA RUTHVEN és professora ajudant doctora al Departament de Filologia de la Universidad de Cantabria i investigadora d’ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (Universitat de Barcelona). És doctora per la Universitat de Barcelona en Construcció i Representació d’Identitats Culturals (2015). La seva investigació se centra en els estudis de gènere i teoria feminista, així com en els estudis culturals i literaris. Forma part dels projectes de recerca "Bodies in Transit: Difference and Indifference" (FFI2017-84555-C2-2-P) i "Post-Westerns Transnacionales: Impacto global de un mito regional" (13.JU21.64661). És co-editora del volum Narratives of Difference in Globalized Cultures. Reading Transnational Cultural Commodities (Palgrave 2017) i ha publicat a Feminist Review

Text informat per la investigadora
27/11/2018

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora visitant / visiting researcher  (9/09/2016 - 13/10/2016); investigadora / researcher (15/09/2017 -) 

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/07/2012 - 30/06/2015); investigadora / researcher (15/09/2017 -)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/07/2012 - 30/06/2015)

 

9/09/2016 - 13/10/2016 Estada de recerca / Research Stay

De / from Universidade de Vigo, Espanya / Spain, a / to Universitat de Barcelona

01/07/2012 - 30/06/2015 FI, Beca per a la formació de personal investigador, AGAUR, Generalitat de Catalunya, a / to Universitat de Barcelona