Skip to main content

Katarzyna Paszkiewicz

Universitat de les Illes Balears
Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
katarzyna.paszkiewicz@uib.es

Directora

Colecció Mujeres y Culturas 

IP del Projecte Cinema i medi ambient: Ecologies afectives a l’Antropocè

 

Katarzyna PASZKIEWICZ és professora de Filologia Anglesa a la Universitat de les Illes Balears i investigadora d’ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (Universitat de Barcelona). És doctora per la Universitat de Barcelona en Construcción y Representación de Identidades Culturales (2014), màster en Estudis Culturals: Cultura Audiovisual (2009) i llicenciada en Filologia Anglesa (2008) per la Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. La seva recerca se centra en els estudis fílmics, els estudis culturals i els estudis de gènere, en particular, en els gèneres cinematogràfics i el cinema de dones als Estats Units i Espanya. Ha publicat articles i capítols de llibre sobre Kathryn Bigelow, Sofia Coppola, Nancy Meyers, Icíar Bollaín i Isabel Coixet. Entre les seves publicacions destaquen el volum Women Do Genre in Film and Television (Routledge, 2017), coeditat amb Mary Harrod, i les seves monografies Rehacer los géneros: Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood (Icaria, 2017) i Genre, Authorship and Contemporary Women Filmmakers (Edinburgh University Press, 2018). 

Text informat per la investigadora
27/11/2018

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (16/06/2016 - 14/09/2017); investigadora / researcher (15/09/2017 -); coordinadora de personal investigador visitante / responsible for visiting researchers (01/12/2017 - 2020)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/03/2011 - 28/02/2014); investigadora / researcher (15/09/2017 -)

Centre Dona i Literatura: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/03/2011 - 28/02/2014); investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (30/09/2014 - 15/06/2016)

Colección Mujeres y Culturas: directora / director (2020 -)

 

01/03/2011 - 28/02/2014 FI, Beca per a la formació de personal investigador, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5028