Skip to main content

VI Jornada de màster ADHUC

Jornada

CFP 15 juliol 2021 / Jornada: 10 setembre de 2021

Sala del Professorat, Edifici Josep Carner
Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
CFP català (1.22 MB)
CFP english (1.22 MB)
CFP español (1.14 MB)

PROGRAMA

Pendent.

 

CONVOCATÒRIA

Es publica el CFP de la VI Jornada de màster ADHUC, organitzada per ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat, el qual s'adreça a estudiants de màster que es trobin escrivint (o hagin escrit en els darrers dos cursos) el seu treball de final de màster (TFM) sobre qüestions teòriques o metodològiques en l'àmbit dels estudis de gènere i sexualitat aplicat a  l’anàlisi de la producció literària, cultural i artística, el pensament, la història, les pràctiques socials i la bioètica.

Les propostes han d'incloure les dades següents en un únic document:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Màster i universitat
  • Títol de la comunicació
  • Paraules clau de la comunicació (fins a 3)
  • Resum de la comunicació (màxim 200 paraules)
  • Breu CV redactat

 

DATES

  • Propostes: fins al 15 juliol 2021 a adhuc@ub.edu
  • Comunicació de l'acceptació: 23 juliol 2021
  • Celebració de l'activitat: 10 setembre 2021. Activitat presencial amb possible adaptació virtual.
Coordinació
Georgina Rabassó,
Rodrigo Andrés
Organització
ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
2017 SGR 588 Creació i Pensament de les Dones;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures