Skip to main content

Rodrigo Andrés González

Universitat de Barcelona
Estudis Nord-americans, Dept. de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
rodrigoandres@ub.edu

Coordinador

Lletra de dona: crítica

IP del projecte de recerca (Des)allotjament: habitatges, materialitat i subjectivitat a la literatura dels Estats Units

Rodrigo ANDRÉS és professor de literatura dels Estats Units, especialitzat en el segle XIX, a la Universitat de Barcelona, membre d’ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat, i investigador principal del projecte "(Des)allotjament: habitatges, materialitat i subjectivitat a la literatura dels Estats Units" (PID2020-115172GB-I00) del MINECO. A l’actualitat és Vicepresident de la Spanish Association for American Studies (SAAS). És autor del volum Herman Melville: poder y amor entre hombres (2007), editor del dossier The Figure of ‘The Neighbor’ in 19th Century Literature (2014) i del volum Homoerotismos literarios (2011), així com coeditor d’Hombres soñados por escritoras de hoy (2009). A part de sobre Herman Melville, ha publicat també sobre Walt Whitman, Charlotte Perkins Gilman, Tillie Olsen, Grace Paley, Fae Myenne Ng, Rosalía de Castro i Augusto Roa Bastos, entre d’altres.

Àmbits de recerca

Literatura dels Estats Units del segle XIX; Herman Melville; Estudis domèstics

Text informat per l'investigador

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora / researcher ( 16/06/2016 -)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora / researcher (2003 -)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: investigadora / researcher ( - 15/06/2016)

Lletra de Dona, crítica: editor (2015 -)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5047