Skip to main content

Adina Elena Mocanu

Universitatea din Craiova
Departament Arte și Media, Facultatea de Litere
adina.mocanu@edu.ucv.ro

Investigadora postdoctoral

Adina Elena MOCANU és professora titular de creació de guions audiovisuals i teoria del cinema al Departament d’Arts i Mitjans de Comunicació de la Universitatea din Craiova (Romania), i investigadora postdoctoral a ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat i a la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures. És doctora per la Universitat de Barcelona en Construcció i Representació d’Identitats Culturals (2017). La seva recerca postdoctoral se centra en la representació de les nenes en el cinema i la literatura romaneses. Ha traduït textos de crítica i filosofia del castellà i el català al romanès, com el volum Antracte. Despre politică, feminism și gândire de Fina Birulés.

Text informat per la investigadora

Centre Dona i Literatura: investigadora predoctoral / predoctoral (01/02/2013 - 31/01/2016); investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (11/01/2019-)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral (01/02/2013 - 31/01/2016);  investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (11/01/2019-)

 

01/02/2013 - 31/01/2016 FI, Beca per a la formació de personal investigador, AGAUR, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5099