Skip to main content

Clarisa Danaé Fonseca Azuara

Universitat de Barcelona
Estudis Àrabs i Islàmics, Dept. Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
danaefonseca@ub.edu

Investigadora Juan de la Cierva / Juan de la Cierva Research Fellow

Danaé FONSECA és investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en Estudis Àrabs i Islàmics a la Facultat de Filologia i Comunicació i d'ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat de la Universitat de Barcelona. Forma part del grup de recerca “Ideologías y Expresiones Culturales Árabes – IEXCUL” de la Universidad Autónoma de Madrid i va ser investigadora postdoctoral de The Palestinian Museum de Birzeit, Palestina. Llicenciada en Relacions Internacionals per la Universidad Nacional Autónoma de México, màster en Estudis Àrabs i Islàmics Contemporanis i doctora per la Universidad Autónoma de Madrid, la seva investigació se situa a la intersecció de l'art i el gènere, particularment en la història de l'art palestí contemporani i les representacions de la nació. Ha estudiat també l’agentivitat i la participació de dones en contextos revolucionaris. Destaquen entre les seves publicacions: “Matria Palestina: nación imaginada, nación feminizada y arte”, capítol del llibre Islam y desposesión (Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2022) i “La feminidad patriótica palestina”, publicat a la revista Kula: antropología y ciencias sociales.
 

Text informat per la investigadora
09/05/2023

ADHUC—Universitat de Barcelona / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora posdoctoral Juan de la Cierva / Juan de la Cierva postdoctoral researcher (01/01/2023 -)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5848